Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het Maasstad ziekenhuis heeft gefaald bij de aanpak van een gevaarlijke bacterie.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Maasstad Ziekenhuis faalt bij aanpak resistentie’(*)?

2.)
Wat is uw reactie op het feit dat door het ‘niet adequate reageren’ van het ziekenhuis inmiddels 34 patienten besmet zijn geraakt met de gevaarlijke bacterie Klebsiella pneumoniae?

3.)
Klopt het dat er nog meer patienten besmet kunnen zijn en dat het probleem veel groter kan zijn dan nu bekend is?

4.)
Verschillende bronnen melden dat de bacterie wellicht al in 2009 of 2008 aanwezig was. Beschikt u inmiddels over de juiste datum van de uitbraak?

5.)
Klopt het dat er een meldingsplicht geldt voor deze bacterie? Zo ja wat zijn dan de sancties indien dit niet wordt opgevolgd?

6.)
Bent u het met ons eens dat het bestuur van het Maasstad ziekenhuis onverantwoordelijk gehandeld heeft? Zo ja gaat u ze hierop aanspreken?

7.)
Welke maatregelen gaat u treffen om dit ‘falen’ van het bestuur aan te pakken zodat dit niet meer voor kan komen?

 

(*) NOS, 31 mei 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2595 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties