Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over de plannen van zorgverzekeraar De Friesland.


1.)
Bent u bekend met het bericht “Verzekeraar herschikt de medische zorg in Friesland” (*)? 

2.)
Wat is uw reactie op de drastische plannen van deze zorgverzekeraar die nu na de goedkeuring van de fusie met Achmea tot de grootste van Nederland behoort met ruim 5,3 miljoen verzekerden? 

3.)
Vindt u het in het algemeen een goede ontwikkeling dat zorgverzekeraars sterke regionale posities gaan innemen en vervolgens de medische zorg daar gaan herschikken? 

4.)
Bent u met ons van mening dat alle ziekenhuizen in Nederland moeten beschikken over een eerste hulp afdeling en een afdeling verloskunde, daar dit tot de basiszorg van ziekenhuizen behoort?   

5.)
De Friesland kondigt aan dat vrouwen straks niet meer in alle Friese ziekenhuizen kunnen bevallen en dat niet alle eerste hulp en intensive care afdelingen open blijven. Wat is uw reactie hierop? 

6.)
Bent u het met ons eens dat met het marktaandeel van de Friesland in de regio van 70 - 80%, de zorgaanbieders weinig meer in te brengen hebben omdat anders ze anders ruim tweederde van hun cliënten dreigen te verliezen? 

7.)
Bent u bereid te onderzoeken of de andere zorgverzekeraars in Friesland nog wel voldoende concurrentiedruk kunnen uitoefenen? 

 

(*) NRC, 4 juni 2011 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5040 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties