Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het opvragen van gegevens over derden bij GGZ Friesland.

1.)
Bent u bekend met het feit dat op de website van GGZ Friesland te lezen valt dat mensen een telefoonnummer kunnen bellen om na te gaan of mensen in hun naaste omgeving onder behandeling zijn bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (*)?

2.)
Wat is uw reactie op deze werkwijze van het Meldpunt 'Zorg en Overlast' van GGZ Friesland?

3.)
Bent u het met ons eens dat het nooit mogelijk mag zijn om middels een simpel telefoontje te achterhalen of iemand uit je omgeving zich onder behandeling heeft gesteld? Zo nee waarom niet?

4.)
Is deze werkwijze getoetst door het College Bescherming Persoonsgegevens?

5.)
Kunt u aangeven of andere GGZ instellingen deze werkwijze ook hanteren en welke maatregelen gaat u hiertegen treffen?  

(*) GGZ Friesland, Voor familie, Zorgmijders, http://www.ggzfriesland.nl/sjablonen/4/infotype/webpage/view.asp?objectID=945  


“Maakt u zich zorgen om iemand in uw naaste omgeving? En zou u graag zien dat deze hulp krijgt? U kunt eerst contact opnemen met het Meldpunt 'Zorg en Overlast' om na te gaan of deze persoon in behandeling is bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. U kunt bellen met het Meldpunt ‘Zorg en Overlast': 0909 - 6353786. “

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3040 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties