Nederland weer van ons

De PVV heeft vol verbazing kennis genomen van het voornemen van Greenpeace om onze vissers te weren uit de Klaverbank.

“Greenpeace bepaalt niet welke gebieden wel of geen reservaat zijn en ze hebben al helemaal het recht niet om onze vissers de weg te blokkeren”, aldus Visserij-woordvoerdster Karen Gerbrands. “Daarnaast hanteren zij valse argumenten. Dat er minder Kabeljauw aanwezig is, is een direct gevolg van het terugdringen van fosfaat en een verhoogde watertemperatuur. De vissers zijn hier niet schuldig aan!”.

 

Het lid Gerbrands (PVV) stelde onderstaande vragen over het vermeende weren van vissers uit de Klaverbank. 

1.)
Bent u bekend met het persbericht van Greenpeace met de titel “Greenpeace sluit natuurgebied op Noordzee af voor Visserij”?  

2.)
Bent u met ons van mening dat Greenpeace de wet overtreedt door dit gebied af te sluiten voor onze vissers? Zo ja, bent u bereid om de schepen van Greenpeace hier per direct door politievaartuigen te laten wegslepen en de opvarenden als verdachten te vervolgen? 

3.)
Is het u bekend dat de Kabeljauw minder in Noordzee voorkomt omdat er is gestopt met het lozen van fosfaat in de Noordzee, er daardoor minder nutriënten in het water terecht zijn gekomen met als gevolg dat het voedsel voor de kabeljauw en andere soorten vele malen minder is geworden en dat de Kabeljauw omwille van die reden en door stijging van watertemperatuur in mindere mate aanwezig is in de Noordzee?

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3235 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties