Nederland weer van ons

Het aantal wanbetalers neemt al jaren toe en zal gezien de verhoogde premies en het verhoogde eigen risico ook niet snel verminderen. De wanbetalersregeling brengt evenmin de vermindering tot stand die we beoogt hadden. De minister neemt een aantal maatregelen waar wij ons in kunnen vinden. Met name het onderzoek naar de mogelijkheden om een deel van de financiële compensatie die zorgverzekeraars krijgen, in te zetten ten behoeve van de preventieve fase.

Wij denken echter dat het een gemiste kans is dat de minister geen gebruik wil maken van het rechtstreeks inhouden van de premie op de uitkering door de gemeente. Dit zou de instroom volgens ons een stuk naar beneden brengen. Ik wil de minister vragen dit te heroverwegen. Tot slot nog een andere heroverweging in lijn met het Zwitserse model. Wij willen net als bij onverzekerden en illegalen, dat ook wanbetalers in het bestuursrechterlijke regime, alleen nog recht hebben op acute en medisch noodzakelijke zorg. Wellicht dat dit ze de juiste prikkel geeft om weer terug te keren naar normale premiebetaling. Graag een reactie van de minister.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3360 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties