Nederland weer van ons

Mijn fractie staat voor een sterke 1elijn met aandacht voor de wijkverpleegkundige, aandacht voor zelfzorg en aandacht voor substitutie, ofwel verplaatsing van zorg uit de 2e lijn naar de 1e lijn.

Met die substitutie bereiken we betere en doelmatige zorg in de buurt van de patiënt. Om dit te bevorderen heb ik al eerder gevraagd of een eenduidige tariefstelling mogelijk is voor eenvoudige behandelingen ongeacht of deze in de 1e of 2e lijn worden uitgevoerd. Ik wil het onderwerp bekostiging verder laten liggen totdat uitkomsten van de uitvoeringstoetsen van de NZa beschikbaar zijn.

 

De rol van de huisarts als poortwachter moet gewaarborgd blijven. Ook willen wij geen versnippering binnen de 1e lijn tussen allerlei zorgaanbieders zonder dat daar iemand de regie over voert. Die regie ligt wat ons betreft bij de huisarts. Patiënten willen een vaste huisarts en persoonsgerichte zorg door iemand die ze vertrouwen. Zoals de wijkverpleegkundige een spilfunctie heeft in de buurtzorg, zo heeft de huisarts dat voor de 1e lijnszorg.

 

Ik deel dus de opvatting van mijn collega van de SP die in zijn initiatiefnota de positie van de huisarts als spil in het web binnen de huisartsenzorg en eerste lijn wil behouden. Daarnaast zijn er meer punten in de initiatiefnota die overeenstemmen, zoals het aantal huisartsen uitbreiden en de numerus fixus afschaffen, het afschaffen van het CIZ, 2e lijnshuisartsenzorg terugbrengen naar de 1e lijn en stoppen met het EPD. En ook wij hebben twijfels over de keten-DBC’s, zowel qua kosten als het opknippen van ziektebeelden in afzonderlijke klachten. Wij delen echter niet de aanbevelingen voor de ANW diensten, wij zijn wel voorstander van integratie van huisartsenposten met SEH’s en wij denken dat prestatiebekostiging verbetering van de service en kwaliteit van de huisartsenzorg kan bewerkstelligen en ruimte biedt aan innovatie en nieuwe toetreders.

 

Ik begrijp dat de minister versnippering in de 1e lijn ook wil voorkomen, maar ik mis wel concrete maatregelen. Het spanningsveld dat bestaat tussen samenwerking en concurrentie draagt hier ook niet aan bij. Evenmin zie ik zorgverzekeraars als de oplossing om te komen tot meer samenhang en herschikking van de 1e lijn. Bij een vorige overleg zijn verschillende voorstellen langsgekomen voor het herinrichten van het zorglandschap, bijvoorbeeld op basis van populatiebekostiging. Dit zal nog verder onderzocht worden dus ik ben heel benieuwd wat daar uit komt.

 

 

Dan wil ik even naar de 0e lijn. Het Ecorys rapport noemt een besparing van 96 miljoen euro op huisartsenzorgkosten voor kleine kwalen. Dat is een enorm bedrag. Hoe kunnen we dit realiseren? Uit onderzoek blijkt dat mensen jaarlijks 2,7 miljoen keer contact opnemen met de huisarts omdat ze last hebben van hoestklachten. In 76% van deze gevallen is er echter geen noodzaak om een arts te raadplegen en kan met zelfzorg worden volstaan. Het lijkt mij ook niet kloppen dat de huisarts vervolgens een recept uitschrijft voor een hoestdrankje dat gewoon bij de drogist te koop is en dus veel goedkoper dan via de apotheek. Ik heb al eerder gepleit om zelfzorgmedicijnen, zoals zalfjes en hoestdrankjes uit het pakket te halen en ze via de drogist beschikbaar te stellen. Graag hoor ik van de minister welke maatregelen zij neemt om zelfzorg te stimuleren. En wat vindt de minister van het experiment van de Nederlandse Apothekers Coöperatie om cholesterol en bloeddruk via zelfmonitoring te meten. Hoe kan dit en andere e-health initiatieven voortvarend opgepakt worden?  

 

Tot slot keer ik even terug bij de wijkverpleegkundige, of moet ik zeggen de ‘verpleegkundige in de wijk’ Hier lijkt namelijk onderscheidt in te bestaan. Zo zijn er gemeenten die de 'wijkverpleegkundige' zien als een verpleegkundige die vanuit een kantoor de zorg indiceert en organiseert. Kortom weer een manager vanachter een bureau en helemaal niet de ‘zichtbare schakel’ in de wijk zoals deze bedoeld was. Hoe kan de  schakelrol van de wijkverpleegkundige op cliëntniveau gewaarborgd worden?  Ook vraag ik aandacht voor de locatie waar de wijkverpleegkundige wordt ondergebracht. Mijn voorkeur gaat uit naar een zelfstandige werkplek in een buurtcentrum of gezondheidscentrum en niet ondergebracht bij een thuiszorgorganisatie en ook niet bij de huisarts. Is dit ook de voorkeur van de minister?

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2615 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties