Nederland weer van ons

De voorzitter van de Amerikaanse adviescommissie voor biologische veiligheid, de NSABB, kent geen ander organisme dat zo gevaarlijk is, als het in Rotterdam ontwikkelde vogelgriepvirus. Antrax is er niks bij.

Zijn commissie adviseerde daarom tegen publicatie van alle onderzoeksresultaten, want de voordelen vallen in het niet bij de nadelen. Andere wetenschappers stellen dat het onderzoek nooit had mogen worden uitgevoerd. Bij dit laatste wil ik mij aansluiten. Voordat aan zogenaamd ‘dual-use’ onderzoek wordt begonnen, dient een toetsingscommissie vooraf de voor- en nadelen te bepalen en hierover een oordeel vellen. Hoe staat de minister tegenover het idee om, in navolging van de Amerikaanse NSABB, een Nederlandse toetsingscommissie voor biologische veiligheid in te stellen?

Ik heb begrepen dat het onderzoek omgeven is met maximale veiligheidswaarborgen en dat er geregeld controles worden uitgevoerd waarbij alle veiligheidsmaatregelen onder de loep genomen worden. De minister heeft dit ook in haar brief aangegeven. De vraag is natuurlijk wel, omdat er nooit eerder zo’n gevaarlijk virus is ontwikkeld, of de maximale veiligheidsmaatregelen nog wel afdoende zijn. Ik wil in dit kader ook wijzen op de ontsnapping van het SAR virus in 2004, of het mond-en-klauwzeer virus in 2007, uit zogenaamd zwaarbeveiligde laboratoria. Ik zou daarom toch wel willen aandringen op een herbeoordeling van de veiligheidsmaatregelen, en de zogenaamde fysieke security niet alleen over te laten aan de verantwoordelijkheid van het Erasmus MC of de gemeente Rotterdam. Graag een reactie van de minister.

Hoe nu verder? Het verbieden van een publicatie druist in principe in tegen de wetenschappelijke vrijheid zoals wij die wereldwijd kennen. Nederland heeft hier nu een sleutelpositie omdat de staatssecretaris van ELI een uitvoervergunning voor de informatie moet afgeven. We zitten dus met een enorm dilemma. Aangezien Nederland geen toetsingscommissie heeft neig ik er naar om de adviezen van de NSABB op te volgen. In adviezen van de WHO heeft mijn fractie weinig vertrouwen. De samenstelling van het WHO expertpanel, met een oververtegenwoordiging van virologen (waaronder de onderzoekers uit Rotterdam, inclusief Ab Osterhaus) en weinig tot geen veiligheidsexperts, was weer typerend. Veiligheidsdenken en risico-inschatting kun je niet aan wetenschappers overlaten. Ik lees uit de brief van de minister dat zij het in feite met mij eens is. Ik sta daarom op het standpunt dat wij publicatie moeten opschorten totdat er ook een advies ligt van experts op het gebied van veiligheid en non-proliferatie.

Tot slot nog een paar vragen. Is bekend waarom de Amerikaanse opdrachtgever het onderzoek in Nederland heeft laten uitvoeren? Vindt de minister het wenselijk dat in Nederland dergelijk gevaarlijk onderzoek wordt uitgevoerd? In welke laboratoria in Nederland vindt nog meer dual-use onderzoek plaats? En welke lopende dual-use onderzoeken zijn er momenteel in Nederland?

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4575 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties