Nederland weer van ons

Ook vanuit mijn fractie alle complimenten en waardering voor de indieners van dit burgerinitiatief. Uit de bijna 120.000 steunbetuigingen blijkt duidelijk dat het onderwerp onze samenleving bezig houdt en serieus genomen moet worden.

Mijn fractie kan zich voorstellen dat ouderen met een stervenswens problemen ondervinden. Als uit onderzoek blijkt dat maar liefst 75% van alle Nederlanders aangeeft thuis te willen sterven maar dat in de praktijk slechts 25% ook werkelijk thuis overlijdt, dan zit hier al iets scheef. En hier gaat het dan nog maar om een ogenschijnlijk simpele wens. Ik sta daarom op het standpunt dat er door de medische wereld veel beter geluisterd moet worden naar de wensen van ouderen. Ik ben dan ook blij dat de KNMG stappen heeft gezet om het euthanasievraagstuk te verduidelijken en artsen oproept om tijdig te praten over het overlijden. Dit had veel eerder moeten gebeuren maar wellicht kan de KNMG gelijk doorpakken en met het veld, de patiënten en de initiatiefnemers om tafel gaan zitten en alle problemen in kaart brengen. 

Heel belangrijk is verder dat binnen de huidige euthanasiewet meer mogelijk is dan wordt gedacht. Terminaal hoeft iemand voor de euthanasiewet niet meer te zijn, ook hoeft er niet alleen sprake te zijn van fysiek lijden, ook psychische of psychiatrische aandoeningen kunnen aanleiding zijn voor een euthanasieverzoek. En zoals een arts aangaf: bij iedere oudere met een stervenswens is wel een medische component te ontdekken. Ik zie de oplossing dan ook niet in een nieuw wetsvoorstel zoals dit burgerinitiatief voorstaat, maar in het verbeteren van het uitvoeringstraject onder de huidige euthanasiewet. De levenseindekliniek is wat mij betreft zo’n verbetering. Een andere verbetering zou zijn dat kwaliteit van leven rondom het levenseinde een nadrukkelijke rol krijgt in het medisch onderwijs. Hierin past ook de bewustwording dat stoppen met behandelen een goede keuze kan zijn. 

Een argument tegen het legaliseren van stervenshulp is het feit dat mensen die geen stervenshulp wensen zich mogelijk, hoe onterecht ook, gedwongen kunnen voelen om het leven te beëindigen. Omdat zij mensen, op wie zij zijn aangewezen voor hulp, niet tot last willen zijn, bijvoorbeeld mantelzorgers of familie. Onze conclusie ten aanzien van het voorliggende initiatief is dan ook dat wij het niet overnemen maar willen pleiten voor een uitgebreid onderzoek door alle veldpartijen, om de problematiek bij ouderen met de wens om te sterven, in kaart te brengen. Tot slot wil ik het positieve effect benadrukken dat dit burgerinitiatief veroorzaakt heeft, namelijk aandacht voor het welzijn tijdens de laatste fase van het leven.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3665 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties