Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Ongeschoold personeel deelt medicijnen uit in verpleeghuizen’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Ongeschoold personeel deelt medicijnen uit in verpleeghuizen’? (*) 

2.)
Klopt het dat de cursus medicatieverstrekking, gegeven door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, slechts een paar uur duurt? Deelt u de mening dat dit onvoldoende is om veilige
medicatieverstrekking te waarborgen? Zo nee, waarom niet? 

3.)
Deelt u de mening dat verzorgenden jaarlijks een opfriscursus medicatieverstrekking zouden moeten krijgen? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? 

4.)
Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik beweert dat de kans op fouten enorm is, terwijl Actiz beweert dat medicijnen vaak zo geprepareerd worden dat er bijna geen fouten meer mee gemaakt kunnen worden. Is Actiz met deze stellingname niet medeverantwoordelijk voor gemaakte fouten met medicatie?  

5.)
Bent u bereid koepelorganisatie Actiz aan te spreken over deze misstand en te verzoeken hierop actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) De Volkskrant, 14 april 2012

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3660 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties