Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Tijd voor kleur’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Tijd voor kleur’? (*)

2.)
Klopt het dat uw ministerie een flinke financiële bijdrage levert aan het programma ‘Intercultureel fundament’? Zo ja, welk bedrag is hiermee gemoeid? Wanneer is dit idiote besluit genomen? 

3.)
Bent u bereid deze bijdrage direct terug te halen, aangezien in het gedoogakkoord is afgesproken dat het kabinet een einde maakt aan diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische afkomst? Zo nee, waarom niet? 

4.)
Bent u bereid om ActiZ en VGN op te roepen onmiddellijk te stoppen met het over de balk gooien van Europees, dus deels Nederlands belastinggeld? Zo nee, waarom niet? 

5.)
Vindt u het ook van de zotte dat er in Nederlandse zorginstellingen van het personeel verwacht word dat zij zich aan passen aan andere culturen/gebruiken? Deelt u de mening dat men in Nederland zich aan hoort te passen aan de Nederlandse cultuur en haar gebruiken? Zo ja, gaat u de zorginstellingen daar direct over informeren? Zo nee, waarom niet?

 

 

(*) Skipr magazine, nr 5. Mei 2012

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5210 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties