Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Ouderen drogen uit in zorgcentrum’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Ouderen drogen uit in zorgcentrum’? (*)

2.)
Klopt het dat er bewoners in dit zorgcentrum uitgedroogd waren omdat zij te weinig eten en drinken kregen? Zo ja, wat vindt u hiervan? Deelt u de mening dat het van de zotte is dat instellingen bezuinigen op het eten en drinken van bewoners?

3.)
Hoeveel ouderen in zorginstellingen zijn uitgedroogd? Wat gaat u doen om dit probleem aan te pakken?

4.)
Hoe kan het dat de Inspectie de klachten naast zich neer heeft gelegd? Hoort de Inspectie geen actie te ondernemen zodra de kwaliteit van de zorg in gevaar is? Bent u met ons van mening dat de Inspectie alsnog in actie moet komen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Klopt de bewering dat er door financieel wanbeleid bepaalde materialen niet voorhanden zijn? Om welke materialen gaat dit en wat is de invloed van de afwezigheid van deze materialen op de kwaliteit van de geleverde zorg?

 

(*) De Telegraaf, 8 mei 2012

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4920 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties