Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Medewerkers verpleeghuis Slotervaart luiden noodklok over inkorten diensten’.

 

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Medewerkers verpleeghuis Slotervaart luiden noodklok over inkorten diensten’? (*)

2.)
Deelt u de mening dat het halveren van diensten van het personeel de kwaliteit van zorg voor de bewoners ernstig onder druk zet?

3.)
Bent u bekend met het rapport van de IGZ over hun bezoek aan verpleeghuis Slotervaart, afgelegd in mei 2011? (**) Hoe beoordeelt u het inkorten van de diensten, gezien het feit dat de IGZ de inzet van voldoende personeel als hoog risico aangemerkt heeft?

4.)
Wanneer heeft de IGZ dit verpleeghuis onaangekondigd bezocht, zoals in het rapport aangekondigd was? Heeft dit bezoek aangetoond dat verpleeghuis Slotervaart kwalitatief goede zorg kan leveren wanneer de diensten ingekort worden?

5.)
Deelt u de mening dat de IGZ de komende tijd dit verpleeghuis onaangekondigd moet blijven bezoeken?

6.)
Bent u bereid de partijen op te roepen om met elkaar in gesprek te gaan om dit probleem op te lossen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Het Parool, 22 mei 2012

(**) Rapport van het Inspectiebezoek aan verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam op 31 mei 2011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4385 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties