Nederland weer van ons

Drie moties die zijn ingediend tijdens het debat Maasstadziekenhuis.

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

 

van mening, dat het onaanvaardbaar is dat falende bestuurders van een zorginstelling na hun vertrek opnieuw kunnen worden aangesteld als bestuurder bij een andere zorginstelling;

 

van oordeel, dat de zorg in zijn algemeenheid gevrijwaard dient te worden van falende bestuurders omdat deze de patiëntveiligheid in gevaar brengen;

 

verzoekt de regering om bestuurders die aantoonbaar wanbestuur hebben geleverd te registreren om te voorkomen dat deze bestuurders in andere zorginstellingen kunnen worden aangesteld;

 

verzoekt de regering tevens om een bestuurderstoets in te voeren voor alle bestuursfuncties in de zorg,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerbrands

 

 

 


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

 

van oordeel, dat Paul Smits gefaald heeft als bestuurder van het Maasstadziekenhuis waardoor hij verantwoordelijk gehouden kan worden voor  het in gevaar brengen van de levens van tientallen patiënten en het overlijden van ten minste 3 patiënten;

 

constaterende, dat hij ondanks dit falen een ontslagvergoeding heeft meegekregen van € 236.000 euro;

 

verzoekt de regering een procedure op te starten om deze ontslagvergoeding terug te vorderen en dit geld in een fonds voor de slachtoffers te storten,   

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerbrands


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat het bestuur van een instelling verantwoordelijk is voor de  veiligheid en de kwaliteit van zorg;


van oordeel, dat het bestuur van een instelling op deze verantwoordelijkheden moet kunnen worden aangesproken en hiervoor aansprakelijk gesteld moet kunnen worden;


verzoekt de regering de corporate governanceregelgeving dusdanig aan te passen dat het mogelijk wordt om bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het leveren van slechte kwaliteit van zorg,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Gerbrands

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4210 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties