Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over de bemoeienis van fabrikant Tena met incontinente patiënten.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht Tena beoordeelt incontinente patiënt (*)? 

2.)
Deelt u onze mening dat apothekers geen patiëntgegevens behoren te verstrekken aan fabrikanten? 

3.)
Wilt u het CBP vragen om naar deze procedure te kijken en hier een oordeel over uit te spreken? 

4.)
Vindt u een fabrikant de meest geschikte instantie om te bepalen hoeveel en welk incontinentiemateriaal een patiënt nodig heeft? 

5.)
Klopt het dat Achmea de apothekers eenzijdig heeft opgelegd dat zij nog maar maximaal 40% van de patiënten de duurdere incontinentiebroekjes mogen aanbieden?  Zo ja wat vindt u van deze bezuinigingsmaatregel? 

5.)
Incontinentiemateriaal zit in het basispakket. Patiënten hebben dus recht op net zoveel materiaal als nodig is. Wilt u Achmea hierop wijzen? 

 

(*) Volkskrant, 9 augustus 2012

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3650 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties