Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Promens Care en NOVO bereiden fusieaanvraag voor’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Promens Care en NOVO bereiden fusieaanvraag voor’? (*)

2.)
Wat vindt u van deze fusieplannen?

3.)
Is er naar de meningen van de ondernemingsraden en cliëntenraden gevraagd? Zo nee, bent u bereid beide instellingen uitdrukkelijk te verzoeken dit alsnog te doen en dit mee te nemen in de fusieplannen?

4.)
Heeft u signalen ontvangen dat de continuïteit van de zorg in de genoemde regio in gevaar is? Zo ja, welke gevaren zijn er? Zo nee, is deze fusie dan wel noodzakelijk?

5.)
Bent u bereid, om in de vorm van een pilot, de NZa en de IGZ de fusieplannen te laten toetsen en het resultaat hiervan aan de Kamer te zenden? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid, eveneens als pilot, de IGZ voor, tijdens en na de fusie extra toezicht te laten houden op beide instellingen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Zorgvisie.nl, 14 augustus 2012

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5295 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties