Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Careyn wil HWW Zorg overnemen’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Careyn wil HWW Zorg overnemen’? (*) 

2.)
Wat vindt u ervan dat Careyn enerzijds bezuinigt op de huishoudelijke hulp, maar blijkbaar wel voldoende geld heeft om HWW Zorg over te nemen? 

3.)
Wat vindt u ervan dat eerst de raden van bestuur het eens moeten worden alvorens stakeholders om advies gevraagd word? Is dit niet de omgekeerde wereld? Hoort niet eerst een advies aan de stakeholders gevraagd te worden? 

4.)
Gaan er na de overname banen verdwijnen bij HWW Zorg? Gaat het personeel dat overgenomen wordt er in salaris op achteruit? Zo ja, wat vindt u hiervan? 

5.)
Bent u bereid om zowel bij Careyn als HWW Zorg erop aan te dringen dat al het personeel overgenomen wordt met behoud van het huidige salaris? Zo nee, waarom niet? 

6.)
Welke gevolgen heeft deze mogelijke overname voor de cliënten van HWW Zorg? 

7.)
Bent u bereid de IGZ extra te laten controleren bij HWW zorg, voor, tijdens en na de overname door Careyn? Zo nee, waarom niet?

 

(*) zorgvisie.nl, 21 augustus 2012

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3275 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties