Nederland weer van ons

'Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen'. Zo heet het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen. Er waren de ronduit schrijnende ontboezemingen van de vader van de staatssecretaris en Ben Oude Nijhuis in een krant voor nodig, om een debat te voeren over inspectierapporten van juni 2014. Daarin zegde de staatsecretaris dit plan van aanpak toe.

Maar hoe kan je in godsnaam een plan van aanpak zo noemen, als je de hele zorg afbreekt, de thuiszorg halveert, de dagbesteding en begeleiding deels schrapt en 15% kort op verpleging en verzorging. Als zelfs de voorlichtingsspotjes over de nieuwe zorg als misleidend gekwalificeerd worden?

Als je echt niet meer langer thuis kan wonen, dan is er gelukkig nog het verpleeghuis.
En als je dan geluk hebt, kom je in een huis waar er goed voor je gezorgd wordt, waar de wensen van bewoners centraal staan, waar de zorgprofessionals met hun eigen gezonde verstand mogen werken, waar de bestuurder nog weet hoeveel mensen er in zijn instelling wonen. Maar als je pech hebt, kom je in een instelling waar het niet zo goed geregeld is. Waar de bestuurder zijn bewoners alleen ziet als inkomstenbron. De staatssecretaris heeft voor deze slechte instellingen, 2,5 jaar na zijn aantreden eindelijk een plan gemaakt.

Wel erg lang voor iets wat de hoogste prioriteit had, wel erg lang voor iets waarvan hij zegt dat dat de reden voor hem is geweest om de politiek in te gaan. Wel erg lang als je bedenkt dat een deel van deze plannen al kant en klaar voor het oprapen lagen.

Uitgedacht en uitgewerkt in het gedoogakkoord van Rutte 1. De PVV pleit al jaren voor zorg zonder overbodige regeltjes, voor het uitwisselen van best practices, voor een sterke IGZ, met onaangekondigde bezoeken op de werkvloer, voor het verlagen van de administratieve lasten en voor ruimte voor de goed opgeleide professional om te zorgen. Uit ons experiment regelarme zorginstellingen blijkt ook dat het anders kan en moet. Gelukkig is de staatssecretaris nu ook tot dit inzicht gekomen. Ik ben dan ook blij dat ons experiment op deze manier een landelijke uitrol krijgt en dat de paragraaf over de ouderenzorg uit het gedoogakkoord, na 5 jaar alsnog uitgevoerd zal worden.

De staatssecretaris geeft aan dat het hier niet om een 'Quick fix' gaat? De stip op de horizon staat voor 2025????? 10 jaar om de kwaliteit te verbeteren? 99% van de huidige bewoners gaan dat echt niet meer meemaken. Waarom kunnen sommige dingen niet morgen al geregeld worden? Als de gebitten van ouderen niet gepoetst worden, kan je als goede bestuurder toch gewoon zeggen, vanaf morgen gaan we dat wel doen? Als je niemand in je instelling wilt hebben waarbij de urine langs de enkels loopt, kan je als goede bestuurder zeggen dat gaat hier niet meer gebeuren.

Ik ben blij dat er eindelijk een begin gemaakt is met de aanpak van slechte instellingen, weg met die graaiende bestuurders die zorg als een projectje zien, waarmee er hopelijk ook een einde komt aan situaties waarin kwetsbare mensen in de herfst van hun leven in hun eigen urine zitten. Helaas wordt het een valse start want de staatssecretaris draait de bezuiniging van 500 miljoen niet terug. Ook pakt hij het geld voor de 12.000 extra handen aan het bed niet van de plank. Dat zou pas een goed begin zijn, het halve werk! Nee, ik ben bang dat de ouderen van vandaag en morgen deze liefdevolle zorg niet meer mee zullen maken. Hopelijk wel liefdevolle zorg voor onze ouderen van overmorgen. Hoe oud bent u eigenlijk?

 

-Dit opiniestuk werd op 13 februari 2015 gepubliceerd op Zorgvisie.nl-

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2695 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties