Nederland weer van ons

Vragen van het lid Gerbrands (PVV) over het bericht dat het aantal meldingen over mishandeling van ouderen met bijna de helft is toegenomen.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Groeiend aantal meldingen over mishandeling ouderen"? (*)

2.)
Hoe verklaart u de explosieve toename van 43% van het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de grote steden?

3.)
Bent u met de PVV van mening dat deze toename te wijten is aan de sluiting van verzorgingshuizen en de bezuinigingen op zorg, dagbesteding en mantelzorgers met als gevolg dat het zicht op de kwetsbare oudere verdwijnt? Zo neen, waarom niet?

4.)
Is dit wat de regering bedoelt met de zorg dichterbij?

 

(*) Algemeen Dagblad, 13 maart 2015

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3225 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties