Nederland weer van ons

Veilige zorg is de basis van waaruit gestart wordt. Maar hoe veilig is het voor alle kwetsbare ouderen die verkeerde medicijnen krijgen, uitgedeeld door onbevoegd personeel? Hoe veilig is het voor dementerende die tegen de regels in, toch vastgebonden worden? Hoe veilig is het 's nachts voor een groep van 30 zieke ouderen, waarvan er 2 stervende zijn, met 1 leerling verzorgende?

We kennen allemaal de ronduit schrijnende ontboezemingen van de heer Oude Nijhuis. Hoe veilig is de verpleeghuiszorg? Is die goede basis er op dit moment? Graag een eerlijk antwoord van de sts.

De PVV vindt namelijk dat de verpleeghuiszorg verre van veilig is en ook de Inspectie geeft aan dat de veiligheid van veel verpleeghuisbewoners in groot gevaar is. Uit recent onderzoek onder zorgprofessionals blijkt ook dat de kwaliteit van zorg ver ondermaats is.

En tot onze grote schrik, gaat het hier volgens de sts niet om een 'Quick fix'? Hij ziet de stip op de horizon voor 2025????? Voorzitter, 10 jaar om de kwaliteit te verbeteren, dan kan de basis toch niet erg goed zijn. 99% van de huidige bewoners gaat dat echt niet meer meemaken. Wat doet de sts voor de ouderen van nu?

Voorzitter, laten we even terug in de tijd gaan, terug naar 2010, toen wij onze plannen voor de ouderenzorg, en dus ook de verpleeghuiszorg vastgelegd zagen in het gedoogakkoord. Deze plannen werden onder andere door de PvdA verguist, door Kunduz teruggedraaid. Waarom zijn al onze amendementen en moties, die precies deze zaken regelden ontraden? Het verlagen van de overhead, verworpen! Stellen overheadnorm, verworpen! Landelijke uitrol experiment regelarm, verworpen! Onaangekondigde inspectiebezoeken in het weekend, 's avonds en 's nachts, verworpen! Aanpak graaiers in de zorg, verworpen! En zo kan ik nog wel even doorgaan. En waarom? Omdat ze van de PVV afkomstig waren? Omdat wij mensen uitsluiten? Meer dan 200.000 ouderen zijn nu uitgesloten van goede zorg, omdat er een stempeltje PVV op zat.

Voorzitter, u zult dan ook begrijpen dat ik erg verbaasd was onze plannen terug te vinden in het plan van aanpak van de sts. Het plan, dat wij dan eindelijk 2,5 jaar na zijn aantreden, mochten ontvangen.
- wel wat lang voor iets wat zijn hoogste prioriteit had
- wel wat lang voor iets waarvan hij zegt, dat dat de reden voor hem is geweest om de politiek in te gaan.
- Wel wat heel erg lang als je bedenkt dat een groot deel van deze plannen uitgedacht en uitgewerkt, kant en klaar voor het oprapen lagen.

De PVV pleit al jaren voor zorg waarbij de wensen van de cliƫnt centraal staan, maar de patiƫntenrechten zijn uit de WLZ gesloopt (Speerpunt 1). En dan nu 2 jaar om het zorgleefplan te implementeren? Er is al jaren de website Zorgleefplan.nl van V&VN, wat moet er nu nog ontwikkeld worden, zo vraag ik de staatssecretaris, het is er al?

De PVV pleit al jaren voor zorg zonder nutteloze en overbodige regeltjes (Speerpunt 4), in 2009 heeft mijn collega Agema haar eerste motie ingediend voor een pilot regelarme zorg, toen alleen gesteund door SP, GroenLinks en het lid Verdonk.
De PVV pleit al jaren voor het uitwisselen van best practices (Speerpunt 3), voor een sterke IGZ, met onaangekondigde bezoeken op de werkvloer, bezoeken door mystery guests (Speerpunt 2), wij pleiten al jaren voor het verlagen de overhead en administratieve lasten en voor ruimte voor goed opgeleide professionals om te zorgen (Speerpunt 5). Uit ons experiment regelarme zorginstellingen blijkt ook dat het anders kan en moet. Gelukkig is de staatssecretaris nu ook tot dit inzicht gekomen. Ik ben dan ook blij dat ons experiment op deze manier toch nog landelijke uitrol krijgt en dat de paragraaf ouderenzorg uit het gedoogakkoord, na 5 jaar eindelijk uitgevoerd wordt. Hoe ver hadden we niet al kunnen zijn, als onze plannen niet om zeep geholpen waren.

Voorzitter, 10 jaar om de kwaliteit te verbeteren is echt veel te lang, het moet en het kan allemaal wel wat sneller. Ook de Inspectie deelt deze mening en zij constateert dat verbeteringen relatief snel en eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. Als de gebitten van ouderen niet gepoetst worden, kan je als goede bestuurder toch gewoon zeggen, vanaf morgen gaan we dat wel doen? Als je niemand in je instelling wilt hebben, waarbij de urine langs de enkels loopt, kan je als goede bestuurder zeggen: dat gaat hier niet meer gebeuren. Het kwaliteitsinstituut kan en moet programma's tegen ondervoeding en doorliggen nu aan alle instellingen opleggen.

Met het bijscholen van het huidige personeel kan direct gestart worden. Sterker nog dat al geregeld kunnen zijn als de Agema-gelden niet geschrapt waren, dan hadden we de o zo broodnodige extra handen aan het bed wel gehad.
Een betere aansluiting tussen onderwijs en de praktijk, iets wat hard nodig is, dat kan inderdaad niet van vandaag op morgen. Maar ik zou er wel voor willen pleiten dat we hier niet eerst weer 10 commissies naar laten kijken. Ik zou zeggen, terug naar de "oude" in service-opleiding. Dat biedt aansluiting bij de praktijk en levert daarbij direct extra handen aan het bed. En laten studenten ieder jaar van instelling wisselen, zodat dit ook tot uitwisseling van werkwijzen kan leiden.

Ik ben blij dat er eindelijk gestart is met de aanpak van slechte instellingen en graaiende bestuurders die de zorg als een projectje zien. Een einde aan situaties waarin kwetsbare ouderen in de herfst van hun leven in hun eigen urine zitten. Na 5 jaar wordt het jammer genoeg wel een valse start want de staatssecretaris draait de bezuiniging van 500 miljoen niet terug. Ook herstelt hij de Agema-gelden niet in ere. Dat zou pas een goed begin zijn, het halve werk! Nee, ik ben bang dat de ouderen van vandaag en morgen zijn liefdevolle zorg niet meer zullen meemaken.
Wij zullen opnieuw een aantal moties indienen, ik ga ervan uit dat deze nu wel voldoende steun ontvangen!

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4355 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties