Nederland weer van ons

Voorzitter, dit is een raar debat. We spreken met de PvdA-staatssecretaris over uitspraken van de PvdA-fractievoorzitter met de PvdA-woordvoerder zorg. Voorzitter, snapt u het nog? Ik denk dat onderhand niemand het meer snapt. Ik vraag me ook af of ze het bij de PvdA zelf nog wel snappen? De PvdA voert snoeihard oppositie tegen de zorgplannen van dit kabinet. De zorgplannen van de eigen PvdA staatssecretaris. Althans dat moeten we geloven. En dat doen ze niet met het eerlijke verhaal, voorzitter.

Het begon met dat vreselijke interview in NRC, waarin Diederik Samsom prat gaat op het feit dat hij "stage" loopt bij de thuiszorg. Voorzitter, ik ben het helemaal eens met een voormalig collega van de wijkverpleegkundige met wie hij mee liep. Zij vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat je als politicus stage kunt lopen in de thuiszorg als wijkverpleegkundige. Een stage is immers een periode van praktische oefening als onderdeel van een opleiding. Nou, de heer Samsom is bij mijn weten niet in opleiding bij een Hbo-instelling. Zij gaf aan dat het geen recht doet aan de echte verpleegkundigen. Is de sts dit met deze wijkverpleegkundige eens?

En voorzitter, dat geldt wat mijn fractie betreft ook voor de uitspraken van de heer Samsom, dat, en ik citeer: "iedereen iemand uit bed kan halen en wassen". In antwoord op de vragen die ik hierover stelde, goochelde de staatssecretaris met de termen mantelzorgers en vrijwilligers en dat doet geen recht aan al die mantelzorgers die, wel of niet noodgedwongen, de lichamelijke zorg van hun naasten op zich nemen. Het neerzetten van de werkzaamheden van de heer Samsom als: hij doet niet meer dan een mantelzorger, maken mij niet alleen woest, maar zijn ook in strijd met de toezegging, dat lijfsgebonden zorg, en wassen is lijfsgebonden zorg voorzitter, alleen door professionals uitgevoerd mag worden. Ik hoop dan ook dat de staatssecretaris dit vanavond voor eens en voor altijd recht zet.

Vervolgens was daar de ledenraad van de Partij van de Arbeid, waar we de fractievoorzitter hoorde zeggen dat er 5 miljard "bespaard" is, om de wijkverpleegkundige meer ruimte geven. Het eerlijke verhaal is dat er een bezuiniging op de verpleging en verzorging is doorgevoerd van 400 miljoen, oplopend tot 600 miljoen. Hoezo meer ruimte? De pleister van 40 miljoen voor de wijkverpleging stopt het bloeden echt niet hoor.
Daar komt ook nog eens bij dat duizenden dementerende hun casemanager dementie door de plannen van dit PvdA kabinet, zullen kwijtraken. De casemanager dementie is ondergebracht bij de wijkverpleging, maar uiteraard zonder één cent extra. Er wordt beknibbeld op het aantal uren en een kwart van de casemanagers is al ontslagen. Graag een reactie van de staatssecretaris en dan wil ik ook graag weten wat de besparing nog is als al deze dementerende ouderen door het wegvallen van hun casemanager gebruik zullen gaan maken van een duurdere vorm van zorg. Wordt het er nog steeds beter op?

Samsom gaf aan het RECHT op verpleging en verzorging geregeld te hebben, zonder eigen bijdrage. Het eerlijke verhaal is, dat dat recht er onder de AWBZ al was en dat de opdracht aan de zorgverzekeraars is om te ontzorgen. Dus welk recht is er nu geregeld, zo vraag ik de PvdA-fractie?

En dan nog zo'n uitspraak van de heer Samsom: "Wij hebben altijd gezegd: als het misgaat moeten we ingrijpen". De PvdA had er beter aan gedaan, de vele verzoeken van mijn fractie om over deze overheveling te praten, te steunen, dan hadden we voor al deze problemen kunnen waarschuwen. Voor de macht van de zorgverzekeraars, voor de gevolgen van de megabezuiniging, voor de knip in de wijkverpleegkundige zorg en voor het toenemen van de bureaucratie.
Dan hadden wij kunnen verwijzen, naar het grote voorbeeld van de meeste fracties in deze kamer, Buurtzorg Nederland. Buurtzorg had model moeten staan voor de verbetering van de verpleging en verzorging, de zorg in de buurt.
En waar nu de nieuwe wijkverpleegkundigen aangeven de deadline voor het stellen van indicaties op 1 mei niet te halen, meldt marktleider Buurtzorg, dat vrijwel alle indicaties zijn afgerond. De grote PvdA-leider pleitte bij Pauw nog voor het laten lopen van deze deadline.

Voorzitter, hoe kun je nou klagen over bemoeizucht en onderhandelingsmacht van de zorgverzekeraars, als je er als partij zelf voor gekozen hebt om het daar onder te brengen?

En dan de roep om deze zorg op een andere manier te financieren. Op basis van de samenstelling van de wijk en met beloning van goede uitkomsten, omdat alles dan beter zal worden. Het eerlijke verhaal is dat, dat dat niet alleen een beperking van de keuzevrijheid tot gevolg heeft, maar dat deze substantiële verandering van de bekostigingswijze hoge uitvoeringslasten met zich meebrengt. En dat geld moet weer ergens vandaan komen. Graag reactie van de sts.

Voorzitter, wat mijn fractie betreft is er maar 1 plek voor de verpleging en verzorging en dat is de WLZ.Buurtzorg Nederland heeft dit bewezen met goedkopere en efficiëntere zorg, zonder management en zonder overbodige regels.

De vraag is nu: was het geroep van de heer Samsom voor de bühne of krijgen we vandaag boter bij de vis en gaan we de wijkverpleegkundige echt de ruimte geven die ze verdient?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3255 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties