Nederland weer van ons

Vragen van de leden Gerbrands en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht 'Grote onrust in verzorgingshuis Zuidoost over opvang illegalen'(*)

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Grote onrust in verzorgingshuis Zuidoost over opvang illegalen'?

2.)
Is het niet van de zotte dat onze ouderen het verzorgingshuis niet meer in komen, maar er wel plaats is voor uitgeprocedeerde asielzoekers? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u van mening dat het onverantwoord is om kwetsbare ouderen gezamenlijk op te vangen in een verzorgingshuis met een groep uitgeprocedeerde asielzoekers? Zo ja, hoe gaat u deze ouderen beschermen? Zo nee, waarom niet?

4.)
De ouderen maken zich grote zorgen over dit initiatief. Hoe gaat u deze zorgen wegnemen? Gunt u hen geen zorgeloze oude dag? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid uw beleid aan te passen en ouderen met indicatie ZZP 1t/m 3 ook weer toegang te geven tot de verzorgingshuizen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid deze en alle andere illegalen zo spoedig mogelijk uit Nederland te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

(*) Parool, 29 april 2015

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5130 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties