feed-image RSS

Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat een openbare school in Rijswijk, het Rijswijks Lyceum, de lesinhoud aanpast aan de ramadan en docenten vertellen welke islamitische gebeden verplicht zijn(*)?

Vz. Achterstanden in het onderwijs zijn bijna louter terug te voeren op taalachterstanden.
En taalachterstanden, vz, zijn zelfgezochte achterstanden. Zelfgezocht, omdat het juist bij de oplossing van dit probleem gaat over willen. Iedereen die dit probleem bij zichzelf en bij zijn kinderen onderkent, KAN het oplossen. Willen, daar gaat het om.

Vz,

Even de belangrijkste conclusies van de SCP-publicatie ‘Werken aan de start’. Jonge vrouwen zouden minder economisch zelfstandig zijn dan jonge mannen. Ook zou heel vroeg in de carrière vaak door kleine deeltijdbanen het begin wordt gelegd voor latere beloningsverschillen en minder kansen op een carrière. Ik begrijp dat dat allemaal heftig klinkt in de oren van de gelijkheidszeloten, maar gelukkig heeft het SCP ook onderzoek gedaan naar de oorzaken en dan komt er toch een genuanceerder beeld uit.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2925 gasten

donaties

doneer

Nederland
English