feed-image RSS

Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

1.)
Bent u bekend met het bericht dat hogeschool Saxion in verweer komt tegen de nieuwe financieringsplannen voor het hoger onderwijs (*)?

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de minister van SZW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘moslimdocenten wilden mij weg hebben’(*)?

Vz, de PVV is altijd voorstander van een 80/20-verdeling primair proces en overhead geweest. De Kamer heeft in december 2011 de Motie Beertema c.s. aangenomen over criteria voor het contactuur. Deze motie stelt dat een verdeling van 80% primair proces en maximaal 20% overhead minimaal de norm zou moeten zijn.
Sindsdien is het een politiek issue geworden en zijn de onderwijskoepels van het po, vo, mbo en ho ermee vandoor gegaan. Allemaal op hun eigen manier met hun eigen definities over wat een docent is. Ze streven er allemaal naar om op ongeveer die 80/20% uit te komen en laten onderzoeksbureaus onderzoek doen om tot die uitkomst te komen. Dus worden alle docenten die nooit een leerling zien, meegeteld voor het primaire proces, dus ook alle van les vrijgestelde docenten in de examencommissies, de ontwikkelgroepen, de communicatie, de voorlichting, de bouwcommissies, etc.
Heel handig, want zo komen ze uit op ongeveer 80/20, de gewenste verhouding.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4380 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties