feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vz, de PVV is altijd voorstander van een 80/20-verdeling primair proces en overhead geweest. De Kamer heeft in december 2011 de Motie Beertema c.s. aangenomen over criteria voor het contactuur. Deze motie stelt dat een verdeling van 80% primair proces en maximaal 20% overhead minimaal de norm zou moeten zijn.
Sindsdien is het een politiek issue geworden en zijn de onderwijskoepels van het po, vo, mbo en ho ermee vandoor gegaan. Allemaal op hun eigen manier met hun eigen definities over wat een docent is. Ze streven er allemaal naar om op ongeveer die 80/20% uit te komen en laten onderzoeksbureaus onderzoek doen om tot die uitkomst te komen. Dus worden alle docenten die nooit een leerling zien, meegeteld voor het primaire proces, dus ook alle van les vrijgestelde docenten in de examencommissies, de ontwikkelgroepen, de communicatie, de voorlichting, de bouwcommissies, etc.
Heel handig, want zo komen ze uit op ongeveer 80/20, de gewenste verhouding.

Schriftelijke vragen van de Leden Beertema en Kops (allen PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Slob: leerplicht gaat vóór klimaatspijbelen”(*)?

Vz, we hebben het over de toekomst van het rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maar de berichtgeving in de media hebben vooral duidelijk gemaakt dat het rekenonderwijs eigenlijk geen toekomst heeft onder dit kabinet.
De afgelopen dagen hebben ons ook duidelijk gemaakt dat deze regering steeds minder met één mond spreekt. Zo ook over de rekentoets. Eigenlijk hebben we het vandaag over een plan van de minister dat bij voorbaat al is afgeschoten door zijn partners in de coalitie. Alleen de ChristenUnie en de VVD zien heil in dit plan. Het CDA en D66 willen naast het kinderpardon ook een rekenpardon.
Dit debat had wat ons betreft dan ook op een ander moment gevoerd kunnen worden., na de komende verkiezingen die wel heel hard naderbij komen nu zelfs de rekentoets het Kabinet verdeelt tot op het bot. Wat een vertoning, voorzitter.
Nu bespreken we inhoudelijk een plan dat er toch niet gaat komen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3235 gasten

donaties

doneer

Nederland
English