Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Hogeschool besteedt geld aan volstrekt verkeerde zaken'.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Hogeschool besteedt geld aan volstrekt verkeerde zaken'?(*) 

2.)
Deelt de staatssecretaris de zorg van de PVV naar aanleiding van het onderzoek van onder anderen Jan Bouwens, waaruit blijkt dat bij een elftal hogescholen tussen de  21% en 25% van het budget daadwerkelijk besteed wordt aan onderwijs? Zo neen, waarom niet?

3.)
Wat is het oordeel van de staatssecretaris dat de overheid vroeger 10% van het jaarlijkse hbo- budget voor huisvesting oormerkte en dat dit bedrag na de financiële verzelfstandiging is opgelopen tot 16-18%?

4.)
Deelt de staatssecretaris de visie van de PVV dat het erbarmelijk is dat hogescholen tegenwoordig honderden miljoenen uitgeven aan onderzoeksactiviteiten, waarvan de bekostiging wordt onttrokken aan het primaire proces? Zo neen, waarom niet?

5.)
Wat is de reactie van de staatssecretaris op de aanbevelingen van de auteurs t.a.v het inschakelen van de Algemene Rekenkamer, t.a.v. het inzetten van een verplichte matrix, t.a.v. transparantie in de jaarverslagen, t.a.v. landelijke examens en t.a.v. de versterking van de positie van de docent?   

 

(*)

Volkskrant, 12 maart 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3715 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties