Nederland weer van ons

Vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over islamitische scholen die slechter scoren.

1.)
Bent u bekend met het artikel ´Islamitische basisscholen scoren slechter’?(*)

2.)
Deelt de minister de visie van de PVV dat het zorgelijk is dat van de islamitische scholen drie op de vier scholen een voldoende scoren, 20 procent zwak en 7,5 procent zelfs zeer zwak? Zo neen, waarom niet?

3.)
Ondanks dat islamitische scholen vaker een voldoende scoren, blijven ze toch nog ver achter bij andere scholen. Is de minister het met de PVV eens dat dit maar weer eens aantoont dat islamitische scholen er niet in slagen onderwijs aan te bieden volgens de Nederlandse maatstaven? Zo neen, waarom niet?

4.)
Is de minister het met de PVV eens dat islamitisch onderwijs niet past in Nederland omdat het onze westerse kernwaarden afwijst en een isolerend karakter heeft? Zo neen, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen is de minister voornemens te treffen ten einde islamitische scholen in Nederland te sluiten? 


(*)
Nu.nl

Hetvrijevolk.com

Trouw.nl

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4410 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties