Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Hbo kan best zonder subsidie'.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Hbo kan best zonder subsidie'?(*)

2.)
Wat is het oordeel van de staatssecretaris over het verschil in bekostiging tussen reguliere hogescholen en  particuliere hogescholen, die zonder subsidie veel beter in staan zijn studenten na vier jaar hun diploma te laten halen?

3.)
Is de staatssecretaris het met de PVV eens dat dit artikel aantoont dat reguliere hogescholen in ieder geval  veel subsidiegelden verspillen? Zo neen, waarom niet?

Zo ja, is de staatssecretaris bereid te onderzoeken wat het reguliere beroepsonderwijs met al dat overbodige subsidiegeld doet en binnen welke termijn wordt de kamer hierover geïnformeerd?

 

(*) Volkskrant, 5 april 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4545 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties