Nederland weer van ons

Wij onderschrijven de aanbevelingen van de OR en de intenties van de Minister. Voor de PVV is het echter wel van wezenlijk belang hoe die vormende taak gestalte krijgt. Want de manier die de OR kiest, leidt tot vrijblijvendheid (“Het is niet aan de overheid om over de hoofden van de leraren te bepalen wat daarin concreet de beste weg is.”).


Die vrijblijvendheid leidt nl. tot de eenzijdige manier waarop vorming nu plaatsvindt. Curricula en kerndoelen die met vorming te maken hebben, zijn nu eenzijdig cultuurrelativistisch. Zo wordt altijd weer expliciet opgeroepen tot respect voor andere culturen en gewoontes. Bijna nooit worden niet-westerse allochtonen expliciet onze westerse kernwaarden van gelijkheid en vrijheid voorgehouden. Bijna nooit vz. Want er is een vorm van onderwijs waar het nog wel gebeurt. De categorale gymnasia.  Een vorm van onderwijs die vooral populair is bij de linkse, kosmopolitische elite. Hun kinderen krijgen nog de Bildung die wij als Partij voor de Vrijheid ook willen voor de kinderen van Henk en Ingrid. Tegelijkertijd is het diezelfde elite  die Henk en Ingrid voorhouden dat hun eigen cultuur er niet meer toe doet. Zo kan het gebeuren vz, dat de elite zich terugtrekt in een roomblank getto waar de verworvenheden van de westerse cultuur voortleven. Af en toe maken ze een spannend uitstapje naar buiten, niet te gek natuurlijk, om daarna vast te stellen dat al die exotische gewoontes enorm verrijkend zijn. En om vervolgens naar buiten te toeteren dat Henk en Ingrid niet moeten zeuren over een exotisch etensluchtje in het portiek waar ze wonen. 

Vz, dat moet veranderen. Maar dat valt niet mee. Want intussen zijn die leidende westerse waarden onder druk gekomen. Als scholen al inzien dat doorgeven van de traditie nodig is, zijn ze nauwelijks in staat om dat vorm te geven. Hoe kan het ook anders. Want ook de jonge generatie leraren is opgeleid onder het regime van het cultuurrelativisme.

Wat is die cultuurrelativistische mainstream vz? Ik neem als voorbeeld de publieke omroep, meer specifiek het jongerenprogramma Spuiten en Slikken. Daar vind je de mainstream-opvatting van wat jongeren “cool’ zouden vinden. Als dat in de publieke omroep zo is, dan is dat ook in het onderwijs zo, vz. in grote delen van het onderwijs. Want leraren, jonge leraren willen ook cool gevonden worden. Ze zoeken aansluiting bij hun doelgroep. Ik geef een voorbeeld. 

Twee rappers worden geïnterviewd door een keurig blank Nederlands meisje, type hockeymeisje, nieuwsgierig, gretig naar informatie vanuit de zelfkant. De twee Antilliaanse jongens voldoen aan alle stereotypen van de gangsta-cultuur. Getatoeëerde tranen in het gezicht, grote petten scheef op het hoofd, veel bling bling. Het gesprek gaat over homoseksualiteit. Geconcludeerd wordt dat homoseksualiteit in de rapcultuur nog altijd een ouderwets keihard taboe is. Onbespreekbaar, uit de kast komen betekent op z'n vriendelijkst sociale uitstoting, en op z'n onvriendelijkst verbaal of fysiek geweld. Het gymnasiummeisje hoort het allemaal nieuwsgierig glimlachend aan. Ze concludeert dat rapmannen eigenlijk alleen van vrouwen houden die bovendien zo veel mogelijk in de keuken blijven. Ja, dat klopt, zegt de stoere Antiliaan. In de keuken en het liefst gebukt. Hilariteit! Geen woord van kritiek! Vz, de boodschap is: zo staan deze jongemannen in het leven; dit is hun cultuur en wie zijn wij om daar iets van te vinden? En wat zijn het toch een echte mannen, die zich van onze stoffige normen en waarden helemaal niks aantrekken. Lekker hun eigen ding doen! En over naar het volgende topic: de volgende trend in kinky seks of drogerende stofjes die nog net niet de lijst van verboden middelen hebben gehaald. Dus gaan we kijken naar het volgende hockeymeisje dat gaat experimenteren met een nieuw samengestelde drug, onder begeleiding van gekwalificeerde ambulanceverplegers. We blijven natuurlijk wel verantwoord bezig, moet u weten. Jong, brutaal, tegendraads. En iedereen die er kritisch over is, is een kleinburgerlijke spruitjeseter. Die het programma wel moet betalen via de torenhoge belastingen; dat dan weer wel. 

Vz, dit is de culturele mainstream van dit moment. Dit is geen underground, dit zijn geen uitingen van subcultuur. Nee vz, dit is de leidende jeugdcultuur. Dit roept op tot militant cultuurrelativisme. De cultuur van gangsta en bitches wordt gepresenteerd als gewoon één van de vele culturen die ons land rijk is. En daar is het nu eenmaal zo dat vrouwen zich als seksslaven moeten gedragen, homo's op hoon en uitsluiting moeten rekenen, de overheid er is om zoveel mogelijk misbruik van te maken, waar iedereen die niet je homie is, je vijand is en die moet bij voorkeur dood. 

Vz, ik raad u aan eens te kijken. Kijk dan ook naar het programma Meiden van Brabant van een commerciele zender. Een wedstrijd tussen meiden. Ze worden op Curacao in een villa gezet met hun onbekende jongens. Ze krijgen opdrachten om elkaar te masseren, te dansen, uit te gaan. Het meisje dat twee nachten achter elkaar alleen slaapt, ligt eruit. Het meisje dat zoveel mogelijk seks heft, is de coole winnaar, the queen bee. 

In de Volkskrant kwam ik een interessante ingezonden brief tegen naar aanleiding van de recente condoomcampagne voor jongeren. Ik citeer daaruit:

De schrijver zegt: het is onbegrijpelijk dat het liberalisme, of dat nu van rechts of links komt, vrijheid blijft verwarren met grenzeloosheid en bandeloosheid, in plaats van vrijheid te propageren als de mogelijkheid die het individu heeft om zich door goede keuzen te ontplooien. Wat dat betreft, is onze maatschappij kennelijk nog niet verlost van de dogmatische moraliteit uit het verleden, in reactie waarop nu vroege seks, en bijvoorbeeld ook drugsgebruik, als verworvenheden van de 'vrije mens' worden gezien. Wat een armzalige, reactionaire en misantropische opvattingen over menselijkheid zitten daar toch achter. Zijn het nu alleen de ChristenUnie en de SGP die daar iets tegenover durven te zetten? Ik voeg daaraan toe: wat een voorbeeld geven de cultuurrelativisten aan moslimouders! Want dit is het slonzige beeld van de westerse samenleving dat zich aan hen opdringt.

Ik zeg ook vz.: ook de PVV zet hier iets tegenover. Dit is de situatie waarin ik namens de PVV pleit voor leraren die gaan handelen op basis van een canon van de westerse traditie, westerse kernwaarden en de vaderlandse geschiedenis. Die moet getoetst worden in landelijke toetsen, net zoals Nederlands en rekenen, te beginnen op de lerarenopleidingen.  Ik heb het al eerder gedaan en ik doe het weer. De PVV wil ook dat nationale symbolen in alle scholen zichtbaar zijn: de vlag, portretten van nationale helden. Onze cultuur en onze waarden hebben onze samenleving gebracht waar die nu is. Die willen we behouden en doorgeven aan volgende generaties. En die willen bovendien voorhouden aan onze allochtone leerlingen. Niet die verslonzing en bandeloosheid, maar leraren die de Deugden voorhouden en voorleven. Winning the hearts and minds. Want er woedt een culturele oorlog, niet in de blanke getto’s waar de kosmopolieten wonen, wel in de wijken en scholen waar Henk en Ingrid op aangewezen zijn. 

Vz, ik rond af met het stellen van de volgende twee vragen aan de minister.

Wat voor soort vorming willen we, minister? Het soort waar we 15-jarige meisjes leren om een condoom om te doen in het donker? Of willen we dat het onderwijs alle kinderen de waarden meegeeft waarop onze christelijk-joodse-humanistische samenleving is gebaseerd? Het Sapere Aude,  het Durf te Weten, van Horatius en van Kant, voor al onze kinderen, niet alleen op de gymnasia, maar ook op de ROC’s. 

In dat kader stel ik ook mijn tweede vraag aan de minister: de vrijheid van het individu en de gelijkheid van man en vrouw zijn kernwaarden die het onderwijs elke dag weer moet uitdragen. Maar welke boodschap krijgen kinderen mee als ze geconfronteerd worden met leraressen die er bewust voor kiezen om een hoofddoek te dragen? 

 

 

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3315 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties