Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren:

1.)
Bent u bekend met het artikel in het Voorburgs Dagblad waaruit blijkt dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag scholieren voorhouden dat de partijleider van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders de nieuwe Hitler is?

2.)
Bent u het met ons eens dat deze manier van lesgeven gekwalificeerd moet worden als indoctrinatie en demonisering? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het schoolbestuur van het Zandvlietcollege en erop aan te dringen dat het alles in het werk stelt om per onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van indoctrinatie en demonisering van welke democratisch gekozen politicus of partij dan ook? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het met ons eens dat de betreffende geschiedenisleraar ongeschikt is voor het onderwijs en per onmiddellijk voor de klas moet worden weggehaald?

(*)
https://voorburgsdagblad.nl/komst-politiek-meldpunt-voortgezet-onderwijs-noodzaak/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2360 gasten

donaties

doneer

Nederland
English