Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Markuszower (beiden PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Stephans zoontje (4) werd mishandeld op school’:

1.)
Kent u dit bericht(*)?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat een school een veilige plek moet zijn voor een kind? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat elke school ook daadwerkelijk een veilige plek is?

3.)
Bent u bereid te regelen dat op scholen voortaan het beleid zal zijn dat een school zelf aangifte doet bij de politie als er strafbare feiten (waaronder mishandeling) gepleegd worden? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid ervoor te zorgen dat de jonge criminelen die deze zware mishandeling op hun geweten hebben, vervolgd worden en als dit niet lukt dat dan hun ouders vervolgd worden? Zo nee, waarom niet?

5.)
Vindt u niet met de PVV dat jonge criminelen die ernstige misdrijven plegen vervolgd moeten kunnen worden, en dat daarom het minderjarigenstrafrecht ook op 10- en 11-jarigen van toepassing verklaard zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

6.)
Welke maatregelen gaat u nemen tegen deze school, die blijkbaar absoluut niet in staat is een veilige omgeving voor kinderen te creëren?

(*) https://vrouw.nl/artikel/in-het-nieuws/53908/stephans-zoontje-4-is-op-school-zwaar-mishandeld

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3355 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English