Nederland weer van ons

Vz, de gewijzigde motie van de collega’s Rog en Bergkamp verzocht de regering om de brede, bestaande expertise in het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en daarbij in overleg te treden met andere relevante organisaties om op die manier de samenwerking, het bereik en de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten toe te laten nemen.

Het lijkt er echter op dat de minister en haar ambtenaren nog steeds de Stichting Lezen & Schrijven de enige echt relevante organisatie vinden binnen het terugdringen van laaggeletterdheid. Het was nou juist de bedoeling dat die Stichting Lezen & Schrijven onder regie van de minister zou stoppen met zich te gedragen als een monopolist, als een club die al het beschikbare geld binnenharkt en zich vervolgens opstelt als een veredeld departement, binnen een veld waar veel meer spelers zijn die beschikken over de expertise en ervaring om de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten te bevorderen. Stichting Lezen & Schrijven weigert zelfs samen te werken met zeer relevante organisaties die bijvoorbeeld beschikken over een enorme expertise op het gebied van het ontwikkelen en verspreiden van digitale leermiddelen. Stichting L&S wil met de directe subsidies ZELF bijvoorbeeld digitale middelen gaan ontwikkelen die er allang zijn. Bij die andere clubs, met wie ze niet eens willen praten. Alles zelf doen, alles naar zichzelf toetrekken; dat lijkt het adagium van Stichting L&S. Ze zorgt zo dus voor een zeer oneerlijk speelveld. Het is een moloch geworden binnen een veld dat zich juist uitstekend leent voor meerdere spelers die allemaal naar hetzelfde doel toewerken en elkaar zoveel mogelijk proberen bij te staan.
Is het werkelijk nodig dat Stichting Lezen & Schrijven er inmiddels 82 fte op nahoudt? 82 fte Voorzitter, en dat waren er in 2016 nog maar 56. Ook huist deze stichting in een pand dat jaarlijks bijna € 240.000 kost. Dat is excessief voorzitter, voor een stichting die de laaggeletterdheid wil terugdringen.
Het lijkt er dus op dat de minister eigenlijk dus toch geen gehoor geeft aan de motie van collega Rog en Bergkamp.
Want tot de dag van vandaag heeft L&S geen contact opgenomen met andere organisaties. Ook het ministerie heeft nog niet de moeite genomen op zelfs maar contact op te nemen met de diverse partijen die een belangrijke rol spelen, ook al zegt de minister in haar brief van wel.

Vz, in 6,5 jaar tijd slechts 80.000 mensen bereiken is niet bepaald iets om trots op te zijn.
Zo lukt het oefenen.nl, één van de concurrenten van Stichting Lezen & Schrijven en slachtoffer van de monopoliepositie die deze stichting inneemt, het lukt Oefenen.nl om in 2017 bijna 95.000 nieuwe accounts toe te voegen. In totaal heeft deze stichting inmiddels 480.000 accounts. Met 6 of 7 fte.
De minister was ten tijde van haar wethouderschap in het IJspaleis een pleitbezorger van deze stichting maar het is duidelijk dat de focus nu vooral op Stichting Lezen & Schrijven gericht is. Wij zijn niet gecharmeerd van dit beleid en krijgen sterk de indruk dat de minister het aanpakken van de laaggeletterdheid in dit opzicht heeft laten uitbesteden, terwijl een strakke regie vanuit het ministerie de enige oplossing is voor dit probleem.
Ú bent verantwoordelijk minister, niet de Stichting Lezen & Schrijven
Wij zouden liever zien dat er een andere verdeling van de gelden komt.
Minder geld naar Stichting Lezen & Schrijven en juist meer geld naar onder meer Oefenen.nl en bijvoorbeeld het programma BoekStart van Stichting Lezen. Het bereik van dit programma, in 2018 is maar liefst 1 miljoen jonge kinderen.

Vz, ook hebben wij ernstige twijfels bij het aantal laaggeletterden, 2,5 miljoen, volgens Stichting Lezen & Schrijven. Dat zou betekenen dat 20% of één op de vijf Nederlanders van boven de 15 jaar laaggeletterdheid is. Een vreemd aantal gezien het aantal van 1,3 miljoen waar de minister over spreekt in haar brief van 26 maart jl. Stichting Lezen & Schrijven baseert zich namelijk op een onderzoek dat nogal dubieus te noemen valt. Zo werd er een enquête afgenomen onder 1000 respondenten die zogenaamd representatief zou moeten zijn voor de Nederlandse bevolking. Een nogal merkwaardig onderzoek waar dan ook een vreemd percentage laaggeletterdheid uit naar voren is gekomen. Wat is nou eigenlijk het precieze aantal wil ik de minister vragen?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2510 gasten

donaties

doneer

Nederland
English