Nederland weer van ons

Voorzitter,

Vier minuten spreektijd voor één van de grootste onderwijsrampen die zich hebben voorgedaan. Ik zal me moeten beperken.

De PVV is de partij die zo mogelijk het meeste hecht aan het civiel effect van diploma’s. De erkenning van de kwaliteit van diploma’s moet gegarandeerd zijn.

Maar er speelt ook nog een andere vertrouwenskwestie in het onderwijs, namelijk het vertrouwen dat ouders, leerlingen en de gehele samenleving mogen hebben in het onderwijssysteem zelf. Dat is het vertrouwen dat wanneer je kind de aanwijzingen van de school opvolgt en slaagt voor het landelijk examen, je kind dan ook in het bezit wordt gesteld van het welverdiende diploma.

Wat is hier gebeurd?
Het LVO in Limburg is zo goed als monopolist geworden door alle andere onderwijsaanbieders in de regio weg te drukken. Daarmee had het LVO het rijk alleen. Daar komt bij, voorzitter, dat het LVO bestuurd wordt door een College van bestuur en een Raad van Toezicht die dusdanig incompetent zijn dat ze een onderwijscultuur hebben gefaciliteerd die gekenmerkt wordt door cynische onverschilligheid en door verregaande slordigheid. Dat heeft desastreuze gevolgen gehad voor de leerlingen, voorlopig in ieder geval van het vmbo.

Ik zeg het nu maar meteen, voorzitter. Als er in een school een cultuur heerst waar een grote lesuitval gedoogd wordt, waar goedwillende leraren zelf opstappen omdat ze vanuit hun professionele perspectief zien dat ze zich op een zinkend schip bevinden, een cultuur waar op massieve wijze wordt gesjoemeld met PTA’s, dan is er maar één laag in de organisatie die verantwoordelijk is en dat is de top. Dat zijn het CvB en de RvT. Dat de RvT en het CvB op dit moment nog in functie zijn, kan ik niet anders kwalificeren dan als bestuurlijk onfatsoen. Waar bent u minister van onderwijs? Waarom zijn deze mensen nog in functie, waarom krijgen ze de kans om een directeur te slachtofferen en zelf in functie te blijven? Waarom staat de minister hier met lege handen? Tot vandaag is er geen overzicht van de schade aan de PTA’s, is er geen uitzicht op een oplossing, en reageerden de RvT en het CvB niet op de vergaande kwalificaties die de minister van onderwijs gaf over het bestuurlijk falen. Ik kan het gebrek aan daadkracht niet anders kwalificeren dan als politieke onmacht en politiek geblunder.
De RvT en het CvB, inclusief de banenstapelaar die daar voorzitter is, zitten nog warmpjes op hun plek, maar de leerlingen en hun ouders staan in de kou. En de minister doet niets. Althans niet iets wat tot enig resultaat leidt. En dat is een regelrechte schande voorzitter.

De chaos in de PTA’s, de schoolexamens beperkt zich niet tot wat administratieve fouten, zoals de voorzitter van het CvB ons wilde laten geloven. Nee, er zijn duizenden fouten gemaakt. Bij alle 354 leerlingen is minstens één onderdeel niet getoetst.

De slachtoffers van het bestuurlijk falen zijn onderverdeeld in drie groepen.
De eerste groep heeft de mogelijkheid om nog deze zomer de ontbrekende onderdelen van het PTA in te halen.
De tweede groep heeft de tijd tot 1 januari 2019 om naast hun vervolgopleidingen ontbrekende onderdelen in te halen. Er is ook nog een derde groep die niet eens in aanmerking komt voor het repareren van de nooit getoetste onderdelen, terwijl zij wel geslaagd zijn voor het landelijke examen.
Uit hoeveel leerlingen deze drie groepen bestaan weten we niet voorzitter, maar juist de stilte vanuit het ministerie maakt voor ons duidelijk dat het een grote puinhoop is en dat het aantal leerlingen dat deze zomer sowieso geen diploma krijgt, hoog zal zijn.

Mijn vraag aan de minister: hoeveel leerlingen kunnen deze zomer hun PTA in orde krijgen, Hoeveel zullen er tot 1 januari nodig hebben en hoeveel komen niet eens in aanmerking om sowieso iets te repareren?

Voorzitter, de minister weet het niet en ik hoef het ook niet meer te weten. Want dit gaat niet werken, voorzitter. We moeten vandaag nog een einde maken aan deze lijdensweg.

We moeten kiezen uit twee kwaden. Kiezen we ervoor om stringent vast te houden aan de examenregelgeving om ten koste van alles het civiel effect overeind te houden? Of kiezen we ervoor om het maatschappelijk vertrouwen in ons onderwijssysteem te waarborgen?

De PVV kiest voor het laatste voorzitter. De schade aan het civiel effect als we deze leerlingen, die NB allemaal geslaagd zijn voor het leidende landelijk examen, zonder verdere vertraging hun diploma geven, is relatief klein. En eenmalig.
De maatschappelijke onrust en schade als we de leerlingen en hun ouders nu in de kou laten staan, is aanzienlijk groter, misschien zelfs onherstelbaar. Wie vertrouw het onderwijs dan nog?

Daarom vz, deze oproep van de PVV.
Deze leerlingen zijn geslaagd voor het landelijk examen. Daar hebben ze hard voor gewerkt. De prestatie die zij geleverd hebben, is mogelijk nog groter dan die van andere geslaagden in het land, als je kijkt naar de enorme puinhoop waarin zij hun onderwijs hebben moeten volgen.
Ze zijn geslaagd, geef ze hun diploma. Ze hebben er het volste recht op.

 

 

 

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2820 gasten

donaties

doneer

Nederland
English