Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat er sprake is van een explosieve toestroom van eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde door buitenlandse studenten(*)?

2.)
Deelt u de opvatting van onderwijsdirecteur Praagman van de Rijksuniversiteit Groningen dat Nederlandse studenten geen streepje voor moeten hebben op buitenlandse studenten, zelfs als dit tot verdringing van Nederlandse studenten leidt?

3.)
Bent u met ons van mening dat Nederlandse universiteiten de primaire plicht hebben naar Nederlandse studenten om studies te allen tijde toegankelijk te houden, aangezien onze universiteiten met Nederlands belastinggeld gefinancierd worden? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u onze opvatting, ondanks de verworpen PVV-motie(**), dat de huidige explosie van internationale aanmeldingen ingrijpen rechtvaardigt door de universiteiten een aanwijzing te geven om Nederlandse studenten voorrang te verlenen bij numerus fixus-studies?

(*) https://fd.nl/economie-politiek/1263448/explosie-eerstejaars-economie-en-bedrijfskunde-door-buitenlandse-studenten

(**) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z01508&did=2018D03020

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2415 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English