Nederland weer van ons

Vz,

Net als tijdens het laatste AO OJCS-Raad van november vorig jaar staat ook dit AO in het teken van de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad, en dat de definitieve standpuntbepaling van Nederland nog in de ministerraad zal plaatsvinden.
Daarom een aantal opmerkingen, vragen en aanbevelingen aan de minister in de ijdele hoop dat zij die zal meenemen in de standpuntbepaling van dit kabinet.
IJdele hoop omdat wij ons terdege bewust zijn van het feit dat er geen grotere eurofiele partij is dan D66. Daar komen ze tenminste openlijk voor uit, in tegenstelling tot andere partijen in dit huis die zich voornamelijk als quasi-kritisch positioneren maar ondertussen de ‘ever closer union’ vol overgave blijven steunen. Dat gezegd hebbende, wil ik nogmaals benadrukken dat onderwijs een nationale aangelegenheid is en dat daar absoluut niet aan getornd kan en mag worden. Ik herhaal dit uitgangspunt nog maar eens want ons bekruipt sterk het gevoel dat ook ons onderwijs op sluimerende wijze de EU ingerommeld wordt.

Vz, de agenda voor de OJCS-Raad van 26 en 27 november aanstaande staat weer bol van de dubbelzinnige ambities en aspiraties. Het streven naar een Europese onderwijsruimte in 2025 is voor ons dan ook een sterke indicatie dat het subsidiariteitsbeginsel wel degelijk onder druk staat. De EU kent immers maar één weg en die gaat vooruit, richting een EU-superstaat.
De Europese commissie is daar in haar toelichting van 17 november 2017 vrij duidelijk over geweest: “De Commissie is van mening dat alle lidstaten er belang bij hebben het potentieel van onderwijs en cultuur ten volle te benutten om werkgelegenheid , economische groei en sociale rechtvaardigheid te bevorderen en de Europese identiteit in al haar verscheidenheid tot uitdrukking te brengen.” Geen zinnig mens is tegen het bevorderen van werkgelegenheid en economische groei, maar sociale rechtvaardigheid(?) en het tot uitdrukking brengen van de Europese identiteit in al haar verscheidenheid, is pure EU-speak en om daar ons onderwijs voor te misbruiken, zien wij absoluut niet zitten voorzitter. Ons onderwijs is dan vooral een vehikel voor de EU richting meer en meer integratie. Dan kan zogenaamd het subsidiariteitsbeginsel wel het uitgangspunt zijn, maar door ons toch te conformeren aan dit soort megalomane plannen, kan het Nederlandse onderwijs onmogelijk uit de grijpgrage klauwen van de Europeanisten blijven.
Kan de minister ons verzekeren dat ons onderwijs een nationale taak blijft en dat het subsidiariteitsbeginsel het uitgangspunt blijft? Graag een gemotiveerd antwoord.

Vz. Wij zijn voornemens om hier een motie over in te dienen dus ik vraag via deze weg direct een VAO aan.

Vz, de beoogde weg richting een Europese onderwijsruimte in 2025 heeft ook als doel om kwalificaties binnen het universitair onderwijs in de EU automatisch te erkennen. Ook het hbo zal deze weg volgen maar ook het mbo en het vo kunnen niet achterblijven.
Al kiest het kabinet binnen het streven naar gelijkstelling van middelbare schooldiploma’s, met inbegrip van het mbo, voor “een meer geleidelijke benadering”. Dat baart ons grote zorgen want waar ligt eigenlijk de grens? Gaat ook ons primair onderwijs gelijkgeschakeld worden met de Europese onderwijsruimte? Wat is het doel? Vraag ik de minister via de voorzitter.

Vz, welke kosten zijn er eigenlijk met deze plannen gemoeid? Er worden namelijk helemaal geen bedragen genoemd. Gaat dit via bestaande potjes van de EU en waar wij als nettobetaler al aan hebben bijgedragen of moet Nederland toch weer bijspringen om in naam van de Europese solidariteit onze soevereiniteit nog verder te ondermijnen?

Vz, ik ga afronden.
De gebrekkige spreektijd maakt het voor ons helaas onmogelijk om aan alle zaken te bespreken die voorbij zijn gekomen in de brieven van de ministers. Voorafgaand aan de OJCS-Raad die op maandag 26 en dinsdag 27 zal plaatsvinden, is er ook een informeel lunchdebat met als onderwerp ‘antisemitisme’. Ik wil de minister nog meegeven dat het groeiende antisemitisme niet los kan worden gezien van de islamisering van Europa en de massale instroom van voornamelijk islamitische asieleisers.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3060 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties