Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat automobilisten op Nederlandse snelwegen nog steeds worden geconfronteerd met onnodig wisselende maximumsnelheden;
constaterende dat het ontbreken van eenduidigheid in maximumsnelheid en bebording zorgt voor onduidelijkheid bij automobilisten;
overwegende dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en onnodige boetes;
verzoekt de regering om, uiterlijk eind juni 2013 de invoering van eenduidigheid in bebording en maximumsnelheid op snelwegen gerealiseerd te hebben,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3400 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties