Nederland weer van ons

Voorzitter,
Nieuw leven, dat is de reden dat ik hier vanavond sta. Mijn collega Barry Madlener is gisteravond vader geworden en daarom vervang en feliciteer hem en zijn vrouw van harte!

Voorzitter, tegenwoordig leven we in een tijd van veelvoudige nivellering, ons belastingpercentage is inkomensafhankelijk, Rutte-Asscher lanceerde inkomensafhankelijke huurverhogingen. Er kwam op een haar na een inkomensafhankelijke zorgpremie. Bij voorliggend wetsvoorstel wordt de AOW-partnerschapsuitkering ook inkomensafhankelijk.

De AOW-premies zijn reeds inkomensafhankelijk. De AOW -premie is in 2013 17,9% van het inkomen, berekend tot een modaal inkomen. Dit is dus de zoveelste nivellerende ingreep van Rutte-Asscher. Maar het is vooral het veranderen van de spelregels terwijl de wedstrijd reeds bezig is. Er wordt inbreuk gedaan op een bestaand uitkeringsrecht van mensen, zonder blikken of blozen. Daarnaast wordt deze relatief kort van tevoren aangekondigd, en zijn de voorgestelde inkomensgrenzen volledig willekeurig.

Deze maatregel moet primair worden bezien in het licht van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.. En daar heeft het volk, de oudere in dit geval, zich maar naar te schikken, is kennelijk de redenatie van dit kabinet. Bij de totstandkoming van de AOW zijn bewust geen inkomens uitgesloten, het is tenslotte een collectieve volksverzekering. Dit geldt kennelijk niet langer voor dit kabinet.

Voorzitter, dit kan niet anders worden gezien dan een zoveelste botte bezuiniging die een flinke groep AOW-ers zal gaan raken. Deze groep wordt al geconfronteerd met de afschaffing van de MKOB (25 euro pm) en mogelijk ook pensioenkortingen in de 2e pijler. Mijn vraag het kabinet is dan ook : Waarom weer een greep doen uit de portemonnee van de mensen die Nederland hebben opgebouwd?

Naar schatting krijgt 13% van de AOW-ers te maken met financiële gevolgen door dit voorstel. Waarom smeert het kabinet de afbouw en afschaffing van de partnertoeslag uit over een periode van drie jaar? Hiermee geeft het kabinet gewoon toe dat het een botte inbreuk is op de financiën van bestaande gevallen!
13% van de AOW-ers krijgt dus opnieuw te maken met een forse inkomensval, die tot 10% in drie jaar kan oplopen volgens vakcentrale MHP. Kan de staatssecretaris een overzicht geven hoeveel de mensen die geconfronteerd worden met een korting op hun partnertoeslag jaarlijks gaan inleveren?

Nederland is een heus 'belastingland'. Iedereen met een beetje vermogen, wordt kapot belast. Op het moment dat je hard hebt gewerkt om vermogen op te bouwen komt premier Rutte met zijn bende het bij je weghalen. Dit getuigt van een onbetrouwbare overheid. Vz, vindt u het dan heel gek dat de consumptie niet meer op gang komt?

Afrondend: het mag geen wonder heten dat de Partij voor de Vrijheid hier mordicus tegen is. De burger wordt stelselmatig uitgeknepen en bestookt met nieuwe lastenverzwaringen en kortingen op de AOW. Regeringspartij VVD moet zich kapot schamen, want dit is hun zoveelste nivellerende maatregel. De PvdA moet zich tevens kapot schamen, die richten hun bezuinigingsdrift op de ouderen van Nederland. De koopkracht van gepensioneerden daalt volgens het CPB dit jaar gemiddeld met 2,5 procent en volgend jaar met 1,5 procent, het meest van alle bevolkingsgroepen. Het is onredelijk dat ouderen die jarenlang hard hebben gewerkt en de NLse economie hebben opgebouwd, nu moeten bloeden. Dat het kabinet dit kennelijk de gewoonste zaak van de wereld vindt, is misschien nog wel het allerergst.

Samenvatting voorstel: In de huidige situatie, zal de partnertoeslag vanaf 2015 niet meer worden toegekend aan personen die dan pas de pensioengerechtigde leeftijd bereiken (al in 1995 besloten). Met onderhavig wetsvoorstel wordt het recht op de partnertoeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), voor de hoogste inkomenscategorieën vanaf 2015 in drie jaar afgebouwd. De maatregel maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en moet primair bezien worden in het licht van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Het wetsvoorstel maakt het recht op de partnertoeslag afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van de pensioengerechtigde en diens echtgenoot. Het regeerakkoord spreekt daarbij van een inkomensgrens van € 50.000 (exclusief AOW) waarboven niet langer recht op partnertoeslag geldt. Deze maatregel raakt zowel personen die nu al AOW-gerechtigd zijn, als de personen die tot aan 1 april 2015 in de AOW zullen instromen zodra zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De besparingen worden geraamd op € 40 miljoen in 2015 tot € 65 miljoen in 2018. In de periode van 2015 tot 2018 gaat het om een bezuiniging van 230 miljoen euro.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5580 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties