Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rijksuitgaven aan duurzaamheid, klimaatbeleid en CO2-reductie verdeeld worden over vele ministeries, projecten en kostenplaatsen, waardoor deze uitgaven achteraf moeilijk tot niet herleidbaar zijn;
constaterende dat de klankbordgroep Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid in haar rapport stelt dat de effecten op het klimaat niet goed kunnen worden beoordeeld;
overwegende dat de Kamer controle moet uitoefenen over rijksuitgaven en regeringsbeleid;
overwegende dat zonder een goede labeling van uitgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaat en CO2-reductie de effecten van het beleid niet meetbaar zijn;
verzoekt de regering, met ingang van de begroting van het jaar 2014 alle duurzaamheids-, klimaat- en CO2-gerelateerde uitgaven duidelijk te labelen in de rijksbegroting,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3175 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties