Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat omwonenden van windturbines overlast ervaren van laagfrequent geluid;
overwegende dat een onrendabele vorm van energieopwekking, waarvoor via belastinggeld en de energierekening moet worden betaald, nooit de dromen van omwonenden over een windturbinevrije toekomst mag verstoren;
verzoekt de regering, in de wet op te nemen dat omwonenden van windturbines gevrijwaard dienen te blijven van overlast van door windturbines veroorzaakt laagfrequent geluid, gelijk aan de normen die in de Deense wet worden gehanteerd,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4815 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties