Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat omwonenden van windturbines overlast ervaren van slagschaduwen van de wieken, ook wel genoemd het stroboscoopeffect;
overwegende dat indien de onzalige windturbineplannen van dit Greenpeacekabinet doorgaan, niemand, maar dan ook niemand, in en om het huis overlast zal mogen ervaren van de slagschaduwen;
verzoekt de regering, in de milieunormen met betrekking tot de aanwezigheid van windturbines op te nemen dat slagschaduw van windturbines maximaal mag reiken tot aan een kilometer van bewoonde percelen op de kortste dag van het jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4650 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties