Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tijdens de VN-klimaattop, die in november in Warschau zal worden gehouden, verregaande afspraken gemaakt zullen worden om de emissie van CO2 verder terug te dringen;
overwegende dat het parlementair onderzoek naar klimaat- en energiebeleid heeft uitgewezen dat er geen goed zicht is op de besteding en de effectiviteit van de ingezette klimaatgelden;
overwegende dat ondanks de stijging van atmosferische CO2 in de afgelopen jaren de temperatuur op aarde al zestien jaar stabiel is;
overwegende dat de staatssecretaris weigert om concreet afrekenbare doelen te stellen aan bestedingen in het kader van klimaatbeleid;
constaterende dat publieke klimaatuitgaven voor ontwikkelingslanden onderdeel zijn van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp;
overwegende dat begrote en nog te reserveren klimaatgelden daarmee een verkapte vorm van ontwikkelingshulp worden;
verzoekt de regering, uit de groep van Annex I-landen te stappen, het United Nations Framework Convention on Climate Change te verscheuren en nooit meer deel te nemen aan VN-klimaattoppen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4520 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties