Nederland weer van ons

Schriftelijke Vragen van de leden De Graaf, Agema en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretarissen van SZW en de VWS:

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Ouderen op zwart zaad' (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat het een ongehoorde schande is dat 80% van onze ouderen nog amper een luis heeft om dood te drukken, terwijl juist deze mensen de generatie vormen die na de oorlog dit land tot bloei heeft gebracht?
Zo neen, waarom niet?

3.)
Is uw beleid van afbraak van ouderenzorg en -voorzieningen, verlaging AOW, de sloop van pensioenen en het op straat zetten van mensen die in een verzorgingshuis woonden uw manier om onze ouderen te bedanken voor hun zware arbeid in hun productieve jaren?

4.)
Waarom haat u onze ouderen?

5.)
Welke gedachten- en beleidskronkel rechtvaardigt het tot op de draad uitkleden van onze ouderen, waar u de grenzen en de belastingportemonnee wel wagenwijd openzet voor tienduizenden gelukszoekers, die door u worden gepamperd en met voorrang van een woning worden voorzien?

6.)
Bent u bereid deze schandvlek uit te wissen door de grenzen te sluiten en onze ouderen een menswaardig bestaan te geven, of interesseert het trieste lot van onze ouderen u echt geen zier?

(*) Telegraaf, 16-08-2015

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2360 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties