Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de minister van V&J:

1.)
Kent u het artikel ‘Kind gestoken’(*)?

2.)
Klopt het dat Haroen Karamat, die in Engeland is veroordeeld voor kindermishandeling, in Nederland actief is als voorganger bij de Shane Moestafamoskee in Rotterdam?

3.)
Als het antwoord op vraag 2 bevestigend is, bent u dan bereid deze imam zijn Nederlandse nationaliteit af te pakken, hem het land uit te zetten, er voor te zorgen dat hij Nederland nooit meer in komt en de Shane Moestafamoskee te sluiten? Zo nee, waarom niet?

4.)
Hoeveel voor een misdrijf (in Nederland of het buitenland) veroordeelde islamitische voorgangers zijn er in Nederland actief?

5.)
Bent u bereid, in geval van meer veroordeelde imams, hen op dezelfde manier aan te pakken als voorgesteld in vraag 3? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid alle moskeeën te sluiten? Zo nee, waarom niet?

(*)Telegraaf, 21-10-2017

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4455 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties