feed-image RSS

Nederland weer van ons

Voorzitter, we debatteren al bijna 4 jaar over de gaswinning in Groningen en de afhandeling van de schade die het gevolg is van deze gaswinning. In die 4 jaar heeft de Kamer honderden moties ingediend om de gaswinning te verminderen en de schadeafhandeling te verbeteren. De meeste van deze moties zijn breed gesteund, maar verworpen door de PvdA en de VVD. Het valt allemaal wel mee, we moeten het beter onderzoeken, wat zeuren die mensen nou, het gaat toch netjes?

Voorzitter, gedurende de paar miljard jaar dat onze aarde al bestaat is het klimaat voortdurend veranderd. Het antwoord van mens en dier op die klimaatverandering is altijd geweest dat we ons hebben aangepast. Meneer Darwin heeft daar zelfs een vrij bekend boek over geschreven (On the origin of species - de oorsprong der soorten). Dat aanpassen doen we als maatschappij door te innoveren en op die innovatie hebben we onze welvaart gebouwd. Het stenen tijdperk is niet geëindigd door een verbod op het gebruik van stenen, maar door te innoveren. Het gebruik van fossiele brandstoffen verbieden, in ruil voor subsidies, zoals veel partijen hier bepleiten, gaat geen einde maken aan het fossiele tijdperk. Innovaties die voor een beter en goedkoper alternatief voor fossiele brandstoffen zorgen, gaan wel een einde maken aan het fossiele tijdperk.
Helaas biedt dit kabinet daar geen ruimte voor, want het heeft gekozen voor een subsidie gedreven energietransitie. De PVV heeft ruim 3 jaar geleden, bij het eerste debat over het energieakkoord, al gewezen op het gebrek aan aandacht voor innovatie.

Vz,

Dit wetsvoorstel Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (vGGZ) kent een lange voorbereidingstijd en door sommige partijen wordt aangedrongen op snelle behandeling en snel invoeren. Die partijen zou ik erop willen wijzen dat de wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) 20 jaar voorbereiding kostte. Het gaat hier immers om wetgeving die gedwongen opneming of gedwongen behandeling mogelijk maakt. Dit maakt inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van personen en is omkleden met diverse principiële en ethische bezwaren. Ik wil daarom benadrukken dat zorgvuldigheid hier echt prevaleert boven snelheid.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4840 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties