feed-image RSS

Nederland weer van ons

De zorguitgaven groeien minder hard dan voorheen. En dat is te danken aan budgetplafonds en het hoge eigen risico. De zorg zelf is niet goedkoper geworden en zieken zijn alleen maar duurder uit. De zorgverzekeraar, als regisseur van het stelsel, ziet een zieke eerder als een kostenpost dan als een cliënt waar ze zich voor moeten inzetten.

Waar deze minister altijd veel belang hecht aan onderzoeken, wordt nu duidelijk dat ze daartoe alleen haar eigen onderzoeken rekent. De onderzoeken naar zorgmijden zijn in haar ogen onbetrouwbaar. Maar gelukkig zegt ze even later dat ze zich gaat richten op maatregelen en acties om de financiële toegang tot noodzakelijke zorg te borgen. Zo komen we toch nog ergens of toch niet? Want ze komt niet met nieuwe maatregelen of nieuwe acties. De minister wijst op de al bestaande zorgtoeslag voor mensen met een laag inkomen. En de enige actie die ik kan ontdekken is een voorlichtingscampagne. Hoe teleurstellend. Terwijl maatregelen tegen zorgmijden simpel zijn. Begin met het verlagen van het eigen risico en zet alle instrumenten in om de premie naar beneden krijgen. En dat is nodig. Bijna 20% van de Nederlanders mijdt weleens zorg of stelt zorg uit. Voor jongeren ligt dit zelfs op 23%. De minister kan deze cijfers wel onbetrouwbaar vinden maar als was het maar de helft dan is dit nog veel te veel.

Voorzitter,
De eerste keer dat de Kamer over het energieakkoord sprak, heeft de PVV al aangegeven dat wij helemaal niets in dat akkoord zien. Wat door het leven gaat als het energieakkoord is eigenlijk gewoon een subsidieakkoord. Er worden vele miljarden Euro’s verspild aan subsidies voor windmolens, die eigenlijk niemand wil en die ook geen structurele oplossing bieden voor welk probleem dan ook. Onze welvaart en onze vooruitgang zijn niet gebaseerd op subsidies maar op innovatie. Maar die innovatie verloopt traag, omdat het kabinet stuurt op een korte termijn doelstelling van 14% duurzame energie, die leidt tot duizenden windmolens in de achtertuin van miljoenen Nederlanders. De grote winnaars van het energieakkoord zijn de multinationals, die miljarden Euro’s aan subsidie krijgen om de windmolens te plaatsen, en de paar landeigenaren die vaak tienduizenden Euro’s per jaar krijgen om een windmolen op hun grond te zetten. Als je geen landeigenaar bent, dan krijg je geen tienduizenden Euro’s per jaar, maar wel een windmolen in je achtertuin.
Voor de inwoners van Drenthe heb ik dan ook slecht nieuws. Hoewel partijen veel begrip hebben voor uw situatie en mooie woorden spreken, stemmen ze allemaal, met uitzondering van de PVV, in met de plaatsing van meer windmolens. Toch zal de PVV een motie indienen om de windmolens in Drenthe te schrappen, en bij deze vraag ik dus alvast een VAO aan.

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat orthodontisten de rekening opdrijven.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Hoe de beugelboer de rekening opdrijft’? (*)

2.)
Kunt u verklaren waarom de beugels niet goedkoper zijn geworden ondanks de tariefsverlaging van totaal 32%?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4570 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties