Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over financieel misbruik bij zorgverzekeraars.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Onderzoek naar misbruik regelingen door zorgverzekeraars’(*)?

2.)
Klopt het dat u door Zorgverzekeraars Nederland op de hoogte bent gesteld van het lopende onderzoek naar het financieel misbruik? Zo ja, kunt u de details geven van dit onderzoek?

3.)
Gaat u zelf een onderzoek instellen naar het financieel misbruik waardoor onterechte inkomsten verkregen zijn uit het Zorgverzekeringsfonds? Zo nee, waarom niet?

4.)
Als blijkt dat er financieel misbruik is gepleegd door zorgverzekeraars, welke sancties kunt u dan treffen en kunnen de betreffende bedragen teruggevorderd worden?

5.)
Wat zegt dit financieel misbruik over de werking van ons zorgstelsel en welke maatregelen gaat u nemen om misbruik te voorkomen?

 

(*) nrc.nl, 6 oktober 2012

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4080 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties