Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het medicijntekort.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Medicijntekort was nog nooit zo groot’ (*)?

2.)
Wat is uw reactie op de stijging van het medicijntekort, namelijk 174 onverkrijgbare medicijnen in 2010 tegen 242 onverkrijgbare medicijnen in 2011?

3.)
Wat is volgens u de oorzaak van het medicijntekort? Is dit een gevolg van de crisis of ligt het aan het preferentiebeleid?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat medicijntekorten voorkomen moeten worden? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat u eraan doen?

5.)
Verwacht u een stijging van medicijntekorten in de toekomst? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiervoor nemen?

 

(*) Volkskrant, 12-10-2012

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3060 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties