Nederland weer van ons

Vz, ik wil beginnen met te benadrukken dat mijn fractie aanpassing van Nederlandse wetgeving aan die van Brussel uit principe afwijst. Ook op het gebied van geneesmiddelenbewaking zijn wij geen voorstander van bemoeienis uit Brussel omdat wij dit in Nederland al prima zelf geregeld hebben. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Rapporteur Barbara van Zwieten, werkzaam bij het CBG, brengt in 2005 het advies uit het antidepressivum Fluoxetine niet beschikbaar te stellen voor kinderen omdat er aanwijzingen zijn dat gebruikers zelfmoordgedachten kunnen ontwikkelen. Een half jaar later geven de Europese lidstaten toch groen licht en daarmee komt het middel bij ons op de markt. Tussen 2007 en 2009 worden er in de EU 647 meldingen van ernstige bijwerkingen gerapporteerd, waarvan 102 met een dodelijke afloop. Helaas staan er in het beoordelingsrapport geen cijfers over zelfmoordgedachten bij kinderen. Het CBG zei in dit geval: "Onze macht is maar beperkt en soms verliezen we de discussie". En daarom wil mijn fractie geen inperking van onze macht. Wij hadden deze discussie niet mogen verliezen en het middel had niet voor kinderen op de markt moeten komen.

Zo zijn er meer voorbeelden van Europees toegelaten geneesmiddelen die achteraf niet veilig bleken, zoals de pijnstiller Vioxx, het diabetesmiddel Avandia en de eetlustremmer Mediator. Kortom, wij zien het voordeel niet van Europese regels.

Aan de andere kant, hadden wij in de Mediator-casus al een Unie-spoedprocedure gehad, dan was er wellicht minder leed geweest. Daarom stemt mijn fractie nu toch in met de voorliggende wetswijziging omdat het op Europees niveau de geneesmiddelenbewaking aanscherpt.

Aan de minister heb ik nog wel de volgende vragen: welke instantie meldt nu de bijwerkingen bij de Europese databank, is dat Lareb of het CBG of allebei? Waarom heeft deze Europese databank geen alarmeringssysteem? Acht de minister dit niet nodig? Verder heeft de minister aangegeven geen overheidscampagne te willen starten om patiënten duidelijk te maken waar ze bijwerkingen kunnen melden. Apothekers die de geneesmiddelen afgeven zouden dit de patiënten toch kunnen vertellen. Is de minister bereid om hierover met de KNMP en patiëntenorganisaties in gesprek te gaan?

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4170 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties