Nederland weer van ons

De NZa moet als toezichthouder pro-actief gaan optreden tegen fraude. Misbruik moet opgespoord worden, onrechtmatige declaraties moeten gemeld worden en fraude moet keihard aangepakt worden, aldus de PVV.

Fraude door zorgaanbieders gebeurt bijvoorbeeld door het declareren van een duurdere behandel variant (dbc) of het indienen van een declaratie voor een patiënt die nooit op het spreekuur is geweest. En er zijn gevallen bekend waarbij een poliklinisch bezoek gedeclareerd wordt als een klinisch bezoek. Patiënten frauderen ook door bijvoorbeeld medicijnen aan te vragen met vervalste recepten. En recentelijk is een onderzoek ingesteld naar fraude bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Controle is moeilijk want probeer maar eens contracten te controleren op frauduleuze afspraken of een ex-verslaafde te ondervragen hoe vaak hij bij de dokter is geweest. Maar moeilijk of niet het moet gebeuren want er is veel geld mee gemoeid.

Uit Europees onderzoek blijkt gemiddeld 3-12% van het zorgbudget op te gaan aan fraude. In Nederland hebben we een zorgbudget van 70 miljard, 3% hiervan is 2,1 miljard. En dan hebben we het over de ondergrens. Miljarden die niet aan zorg besteed worden maar in de zakken van fraudeurs terecht komen. De PVV wil dat de NZa dit geld gaat opsporen en terughalen, als onafhankelijk toezichthouder op de zorgmarkt zijn zij daarvoor de aangewezen instantie.

De PVV wil tevens een meldplicht instellen voor vermoedens van fraude door zorgverleners, zorgaanbieders en patiënten. Het al bestaande Meldpunt bij de NZa dient veel meer bekendheid te krijgen en uitgebreid te worden. Alle meldingen en klachten over onjuiste declaraties, onduidelijke tarieven en malafide praktijken dienen opgepakt en uitgezocht te worden, inclusief anonieme meldingen. De PVV zal hier volgende week voor pleiten bij de begrotingsbehandeling van VWS.

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2760 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties