Nederland weer van ons

Vz, bij dit voorliggende wetsvoorstel blijkt eens te meer dat de slogan “Nederland verdient belastingverlaging” van de VVD, één van de grootste leugens is van deze eeuw. Deze voormalige liberale club doet namelijk het tegenovergestelde en voert op allerlei terreinen belastingverhogingen door en creëert ook verscheidene nieuwe belastingen. De nieuwe belasting die we vandaag bespreken, te weten de opslag windenergie, is een bijzondere, want het is een extra belasting van een apart Ministerie, in dit geval dus EZ, op een reeds bestaande belasting, namelijk de reguliere energiebelasting.

Bovendien als ik de toelichting van voormalig Minister Verhagen aanhou, lijkt het erop dat de BTW over deze toeslag ook naar EZ vloeit, want die neemt hij mee in zijn berekeningen. Dat brengt mij meteen bij mijn eerste vraag: Bij welk Ministerie komen deze extra BTW inkomsten terecht, bij EZ of toch bij de algemene middelen?

Verder maak ik uit het regeerakkoord op dat er naast deze opslag windenergie ook nog een aparte opslag zonne-energie komt, namelijk om de decentrale opwekking te stimuleren. Echter, hierover is tot dusverre nog veel onduidelijk. Graag wil ik weten hoe het hiermee staat. Klopt de aanname van enkele energiebedrijven dat dit nog een extra opslag is, wederom vanuit EZ, bovenop de opslag die we vandaag bespreken? En zo ja, waarom is er dan voor gekozen om ook hier weer een aparte opslag voor in het leven te roepen, dit valt toch immers ook onder dure ehh duurzame energie? En kan de Minister al een indicatie geven van de te hanteren tarieven, want ik kan in het regeerakkoord niet terugvinden hoeveel geld u nu weer van de Nederlandse huishoudens wilt afpakken? Kan de Minister verder ook aangeven of hij al met zijn collega Weekers gesproken heeft over een nieuwe slogan voor de belastingdienst, want één ding is duidelijk: met al deze opslagen kan de oude slogan “leuker kunnen we het niet maken, maar wel gemakkelijker” de prullenbak in.

Vz, dit kabinet Rutte, of beter gezegd het kabinet Samson, heeft een blinde ambitie om een aandeel duurzame energie in 2020 van 16% af te dwingen en heel Nederland moet daarvoor de rekening betalen. Deze opslag windenergie wordt namelijk ingesteld om het bestaande SDE+ programma op te hogen met maar liefst 400 miljoen euro per jaar, oplopend tot een bedrag van 3 miljard Euro aan subsidie in 2020! 3 Miljard euro per jaar, dat betekent dus honderden Euro’s voor gezinnen extra per jaar alleen aan deze opslag windenergie, en dat is bovenop de verdere verhoging van de reguliere energiebelasting én de nog in te voeren opslag zonne-energie. Kortom dat is wederom een flinke aanslag op de koopkracht van gezinnen die niet in de CPB cijfers is meegerekend.

Naast onze gezinnen zullen ook de Nederlandse bedrijven, die het al zwaar hebben, hierdoor worden getroffen. Energie-intensieve bedrijven zullen wegtrekken, bijvoorbeeld naar Amerika, waar een ware energierevolutie gaande is en de energieprijzen fors dalen. Zie bijvoorbeeld de alarmerende berichtgeving van vandaag over de chemiesector. Obama stelt dan ook terecht dat in deze tijden van crisis de economie centraal staat en dat de klimaatdoelstellingen naar de achtergrond verdwijnen. Daar kiest men er dus voor om middels lage energieprijzen de economie weer aan te wakkeren in plaats van de economie kapot te maken door belastingverhogingen.

Vz, voorstanders van duurzaamheid zullen natuurlijk verkondigen dat de Nederlandse duurzaamheidsindustrie van deze SDE-regeling profiteert. Immers met behulp van deze SDE regeling worden productiefaciliteiten voor energie gebouwd en soms voor wel 20 tot 30 jaar gesponsord. Dat is natuurlijk erg lucratief, zou je denken en het levert dus ook banen op. Niets is minder waar, want de efficiëntie van deze regeling is uiterst discutabel (Shell is gestopt).

Vz, om dit te illustreren zal ik een voorbeeld geven van een van de grootste projecten waar dit geld voor bestemd is, namelijk het windmolenpark in de Waddenzee 50 km boven Ameland en Schiermonnikoog. Om dit project op een rendabele wijze te realiseren is maar liefst 4,2 miljard Euro aan subsidie toegekend. Dat is mooi, dachten Nederlandse windmolenbouwers, en zij schreven zich er dan ook massaal op in.
Maar helaas, het contract werd gegund aan het Duitse bedrijf Bard, dat nu nagenoeg failliet is, omdat ze zich voor een te scherpe prijs hadden ingeschreven. Kennelijk was die 4,2 miljard Euro aan subsidie niet voldoende om het project rendabel te maken. 4,2 miljard, dat is 240 euro die elke Nederlander meebetaalt aan één windmolenpark.

Mijn vraag aan de Minister is: moeten wij nou echt 4,2 miljard meer belastingen gaan betalen om een Duits bedrijf, of als we de geruchten mogen geloven straks een Arabisch bedrijf, windmolens te laten bouwen in de Waddenzee? In eerdere antwoorden op vragen van mijn voorganger van Bemmel twijfelt de voorganger van deze minister zelf nog aan de effectiviteit van dit project. Kan de Minister aangeven in hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven hiervan profiteert en hoeveel banen dit oplevert? En waarom zet het kabinet überhaupt in deze tijden van economische crisis en miljardenbezuinigingen in op nog meer peperdure en onrendabele windmolenparken op zee?

Vz, het antwoord op de laatste vraag kan ik zelf deels al geven, dermate grote windmolenparken op land aanleggen is namelijk een onmogelijke opgave. Overal waar men van plan is om windmolens aan te leggen, komen mensen zeer terecht in opstand. In Urk, Makkum, Harlingen, Bolsward, Netterden, Deventer, Dinteloord, Borger-Odoorn, Pieterburen, Sluis etc. Mede daardoor duurt het gemiddeld 8 jaar om windmolens te realiseren en is er het afgelopen jaar slecht één windmolen gerealiseerd.

Kortom, zelfs al zou je vast willen houden aan die ridicule 16% doelstelling, dankzij de vele protesten wordt het een onmogelijke opgave om die doelstelling te halen. Tenzij we alle 12.000 MW aan windmolens op zee bouwen. Windenergie op zee is echter zo’n 2x zo duur als windenergie op land, en nog eens 3x zo duur als de marktprijs van elektriciteit. Dit zou je dan dus nog eens met miljarden extra moeten compenseren en dus de windenergieopslag nog meer moeten verhogen, waardoor we in een vicieuze cirkel belanden.

Vz, al met al is deze gedwongen vergroening een sluipmoordenaar voor de economie, de koopkracht en de concurrentiekracht. Deze regeling gaat Nederlandse huishoudens honderden Euro’s per jaar kosten en het bedrijfsleven vele duizenden euro’s per jaar. Wij staan hier niet alleen in, het CPB had ons al eerder gewaarschuwd dat vergroening ten koste zou gaan van economische groei en een ondertekende brief van vele wetenschappers en hoogleraren noemen het zelfs een ramp voor de economie. Ook de door u zo geliefde Europese Unie hekelt de groene subsidies en wil zelfs een onderzoek instellen naar de nationale subsidiesystemen. Kortom, voorzitter, is het gezien dit alles niet beter om te stoppen met die hele SDE+ regeling en de daarbij behorende belastingverhogingen middels deze wet opslag windmolens door de papierversnipperaar te halen?

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3740 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties