Nederland weer van ons

Vragen van de leden Klever, Bosma en Wilders (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht "Graaiers moeten inleveren" in de Telegraaf van 9 januari 2013.

1.)
Bent u bekend met het artikel "Graaiers moeten inleveren" in de Telegraaf van 9 januari 2013? Wat is uw reactie hierop?

2.)
Hoe verklaart u dat steeds meer bestuurders in de publieke en semipublieke sector een topsalaris verdienen, en dat het aantal mensen dat boven de norm verdient het afgelopen jaar met 20% is gestegen?

3.)
Hoe verhoudt deze stijging zich tot het feit dat de WNT reeds op 6 december 2011 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen, en dat men dus wist dat deze wet per 1-1-13 zou ingaan?

4.)
Bent u met de PVV van mening dat het er op lijkt dat vlak voor de invoering van de WNT veel salarissen nog verhoogd zijn, om zo optimaal te kunnen profiteren van de overgangsregeling van 7 jaar? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid alle salarisverhogingen boven de norm, die plaatsvonden nadat de WNT in de Tweede Kamer is aangenomen, terug te draaien, en het verschil terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

6.)
Hoe verklaart u dat vooral in de zorg de norm wordt overschreden, terwijl de zorgkosten al jaren onder druk staan? Hoeveel zijn de bestuurders meer gaan verdienen in vergelijking met het personeel aan het bed? Vindt de minister deze scheve verhouding wenselijk? Zo ja, waarom? Zo nee, welke actie gaat u hiertegen ondernemen?

7.)
Bent u met de PVV van mening dat het feit dat burgers steeds meer premie betalen, waarmee bestuurders hun zakken vullen, een aantasting is van de solidariteit in de zorg? Zo nee, waarom niet?

8.)
Bent u met de PVV van mening dat het immoreel is dat de zorgbestuurders, verenigd in de Vereniging van Bestuurders in de Zorg, naar de rechter gestapt zijn om onder de WNT uit te komen, en zo hun riante salaris te kunnen behouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke actie gaat u hiertegen ondernemen?

9.)
Bent u bereid al deze veelverdieners en supergraaiers van de zorgsector tot de VARA (met programma's als "de wereld graait door") en alle andere sectoren sneller en harder aan te pakken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2970 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties